Tendensiøs røre fra venstrebliven forsker

Arne Tumyr; «høyreradikal» motstandsmann

.

Tendensiøs røre fra venstrebliven forsker

Forskningens forunderlige verden har frembragt en kartlegging som viser at «ytre høyre» provoserer oftere på gata enn før. At begrepet «provokasjon» betyr noe helt annet i dag enn tidligere, i takt med økende antall uintegrerbare og unge snowflakes med svært lav krenkelsesterskel, drøftes ikke av forskeren. I realiteten er det faktum at jeg både puster og står oppreist, egnet til å provosere mange. 

Det er Anders Ravik Jupskås ved Universitetet i Oslo som har begått en studie av innsatsen til diverse organisasjoner som alle er norgesvennlige, men i varierende grad fremmeduvennlige. Hans utgangspunkt er som det fremgår, at politiske aktivister sin bruk av grunnleggende demokratiske rettigheter som forsamlingsfrihet, bevegelsesfrihet og ytringsfrihet, er å anse som en provokasjon. 

I forskeren sin matrise for inndeling av det politiske landskap, plasseres SIAN sammen med FMI, Vigrid, DNM, PEGIDA, NDL  og Soldiers of Odin. For en som kjenner dette landskapet, er det forbløffende å observere hvordan de venstreblivne mangler innsikt i det mangfoldet av meninger som disse organisasjonene faktisk fremmer.

At forskeren omtaler alle som «høyreradikale» indikerer at han henger fast i den utdaterte høyre-venstreaksen. Han bør ta tilleggsutdannelse og lære seg om den reelle konflikten i Vesten, mellom globalistiske udemokratiske imperiebyggere og nasjonalt orienterte verdikonservative. Denne mangelsykdommen har nesten alle venstreblivne forskere. I stedet for å pøse millioner til mer meningsløs forskning bør Staten heller spandere etterutdanning på de akademikerne som henger fast i dogmer fra 1968.

For egen del finner jeg det problematisk at Jupskås sier at  «De høyreradikale tar sjelden initiativ til vold – bare fem ganger i løpet av de elleve årene». På den måten hevder han implisitt at SIAN tar initiativ til vold. Tatt i betraktning at alle voldshendelser vi har vært involvert i har vært som følge av angrep fra meningsmotstandere, så er dette en uærlig og nedrig tilgrising som utvilsomt vil kunne befeste det bilde som de venstreblivne ønsker å skape av oss og vår virksomhet.

Jeg har derfor innklaget både artikkelen påforskning.no  og abc nyheter  til PFU.

Står man selv for en politisk verdensanskuelse som befinner seg på ett ytterpunkt kan det være fristende å benytte sterk eller uærlig retorikk om de på motsatt ytterpunkt. Særlig dersom man selv ikke har gode argumenter for å nøytralisere meningsmotstanderens påstander. Dette kan forklare, men ikke unnskylde, de lettvinte betraktninger forskeren gjør seg.   

Jupskås betrakter oss forøvrig som «mislykket som gateaktivister». Han dokumenterer slik at han ikke forstår dynamikken. Han deler en utbredt venstrebliven misoppfatning som jeg av strategiske grunner ikke har tenkt å hjelpe ham med å oppklare.