Til høsten kommer en ny plan der islam vernes og tiljubles av alle svikerne!

Regjeringen legger opp til splittelse i folket og med fare for borgerkrig som rammer kommende slekter

Til høsten kommer en ny plan der islam vernes og tiljubles av alle svikerne!

Til høsten legger regjeringen frem en såkalt «bred nasjonal handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering» – det vil i klartekst si at regjeringen nok en gang forsøker å få det norske folk til å godta den grove livsløgnen at islam er bra for Norge. De som ikke aksepterer regjeringens positive holdning til islam, vil åpenbart bli fremstilt som rasister, fremmedfiendtlige og islamofobi – egentlig mennesker som knapt nok bør få ha sitt statsborgerskap i det «flerkulturelle Norge». Denne planen vil imidlertid trolig også bygge opp under motsetningsforholdet i det norske folks holdning til islam. Hvis regjeringen fortsetter med å legge til rette for at i Norge skal det være fritt fram for muslimer og islam, har man en ting i vente, krig.

Kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner fra Høyre, blir «fysisk uvel av hva folk får seg til å skrive i kommentarfeltet på nettet». Ja, men han blir ikke «fysisk uvel» av de mange kvinner som får livet sitt ødelagt som følge av at de er blitt voldtatt av muslimer. Heller ikke blir Sanner uvel når islamister spenner bombebelter på unger fordi Allah vil det.
Det forræderiet Sanner gjør seg skyldig i, er at han ikke tar opp kampen mot islam som har på sitt program vold og drapsmassakrer mot sivile. Regjeringens medlemmer, stortingsrepresentantene og hele det kulturelle og akademiske miljø forfalsker virkeligheten. Folket villedes til å tro at islam er en religion på linje med bl. a. kristendommen. Ganske så kunnskapsløst setter regjeringen likhetstegn mellom anti-islamisme og rasisme.
Den lærdom Sanner og hans like så ensidig pådytter barna i grunnskolen, vil forsterke den usanne holdningen at den som kjemper mot islam er rasist.
Fra tid til annen får man høre fra de politisk korrekte at det må tas «et oppgjør med de høyreekstreme», men sannheten er at det tør de ikke, i den grad de regner bl. a. SIANs folk for å høre til «de høyreekstreme». Hvis det er noen som er ekstreme i denne sammenheng så er det de som er tilhenger av denne perverse og giftige ideologi som går under navnet islam – og som er en politisk pest over store deler av verden.
I løpet av de snart 1400 år islam har herjet på tre kontinenter, har 270 millioner mennesker måttet bøte med livet. Bare siden « 9/11» har islamske jihadister utført nærmere 60.000 terrorhandlinger med ca. 100.000 døde. I 2018 ble mer en 7200 voldtekter anmeldt i Sverige. Også i Norge har det vært en skremmende økning av antallet overfallsvoldtekter.
Kan kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner utarbeide en «handlingsplan» for hvordan samfunnet skal forsvare seg mot islam? Kan han også utrede hva Det muslimske brorskaps «Prosjekt» innebærer? Er det slik å forstå at her beskriver i detalj Det muslimske brorskap hvordan islam skal ta over Vesten? Dersom Sanner hadde tatt grep i denne retning ville vi ha kommet et stykke på sannhetens vei.
For å legitimere hetsen mot anti-islamske grupperinger, kommer kunnskapsministeren og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande trekkende med sinnssyke Anders Behring Breivik, som studerte jihadistenes drapsmassakrer før han selv gikk til aksjon. Det er politikernes holdning til islam og den åpne dør til Norge som direkte resulterte i Breiviks avskyelige handlinger.
Så lenge Sanner og hans folk hindrer sannheten i å komme frem – så lenge politikerne skjermer det onde islam – så er de samme politikerne forrædere av det samfunn som kjennetegnes ved fred med frihet. Det er svikerne som bestemmer.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
leder