Uintegrerbare løgnere og skitne bananrygger på Hønefoss

Nok en manifestering av splittelsen islam påfører vårt samfunn

Uintegrerbare løgnere og skitne bananrygger på Hønefoss

SIAN besøkte Hønestan med sin folkeopplysning 21.9.2019. Det var ikke en dag for tidlig. Byen jeg har frekventert i 50 år er så degenerert av berikelse at den kunne bli tatt for å være Drammenstan, Mogadishu, Kabul eller en annen like fremgangsrik og fredelig plett på jord.  

Godhetens tanketomme ondskap – på Hønefoss personifisert ved Refugees Welcome - hadde forhåndsannonsert at de ville bryte straffeloven §181 ved å bedrive ordensforstyrrelse i mangel av argumenter til støtte for sin egen sak.  Krumryggene sang og spilte sin egen dødsdans mens De Uintegrerbare sto fornøyd og så på dårskapen. For naturligvis var den mer regulære ondskap – personifisert ved gode muhammedcopycats – til stede og beriket den vakre høstdagen med langefingre, muslimske vulgariteter og muslimske kroppskrenkelser mot SIAN personell.

Dette ødela ikke informasjonsformidlingen fra SIAN til alle dem som var møtt fram for å høre om islamproblemet.

Talene kan sees her:

Lars Thorsen

Paul Bridge

Ellen Due Brynjulfsen

Max Hermansen

Anna Bråten

Max II

Lars kort oppsummering

Bilder

På den Norgesfiendtlige siden av torget sto kirkens representant, en person som har solgt sin sjel til Satan/islam. Domprost Kristin Saxegaard Moen bejublet den islamske okkupasjonen, vel vitende om at de som faktisk er kristne, er verdens mest forfulgte folk - og det er hovedsaklig de gode muslimene som forfølger og slakter de kristne hvis tarv domprosten får sin lønn for å ivareta. Presten bejubler og fremsnakker et barbarisk tankesett ansvarlig for at det drepes 100 000 kristne pga deres tro – hvert år. Presten henviste i sin appell til gammeltestamentet som anfører at alle har samme stamfar, Abraham. Om så er, så er det irrelevant. Islam ble funnet opp lenge etter Abrahams tid, og det er absolutt intet ved islam som rettferdiggjør å likestille den med de andre abrahamittiske religioner. Bibelen sier stadig; Frykt ei. Koranen sier stadig; Frykt Allah. Tro håp kjærlighet, men størst av dem er kjærligheten sier bibelen. Drep de vantro - ikke ta dem til venn - sier koranen. Dette følger muslimene opp ved å begå folkemord på oss. Man kunne skrevet flere sider om denne tematikken, men faktum er kort og greit; Islams etikk og moral er motsatt av kristen etikk og moral – og humanismens for den saks skyld. Islam er en gjennomført ond og menneskefiendtlig dødskult.

En kristen – eller enhver annen ikkemuslim -  som omfavner islam og fasiliterer islamsk okkupasjon av Norge, er ganske enkelt en forræder.

For å markere de stupide skitne vantro sin kapitulasjon for islams ondskap, holdt muslimenes hærfører, imam Bashir Mohammad, en appell og delte ut røde roser. Når blomste er vissen er islam det samme. Alt råtner og dør der islam får bestemme livsvilkårene. Muslimenes øverstkommanderende på frontavsnitt Hønefoss kjenner sannheten;  78 % av islamske stater har høy grad av diskriminering av minoriteter. Tallet for kristne land er 10%. Kristne i islamske majoritetsland har 143 ganger større risiko for å bli drept av en muslim, enn muslimer i et ikkemuslimsk majoritetsland. Den skjebnen som rammer ikkekristne skitne vantro nordmenn er enda verre enn de kristnes skjebne. Koranen gir ikke ateister valget å leve som dhimmislave. Den som ikke tilhører bokens folk, får valget mellom å bli muslim eller å bli drept. For alle som vet hva islam er, er det åpenbart at døden er å foretrekke fremfor å utsette sine etterkommere for et liv som muslim.

Islam er som kjent fundamentert på hat og intoleranse mot «de andre» - dvs alle andre enn muslimer. For å fremme islams sak blir derfor skitne vantro skoleunger hjernevasket og islamkritikere blir forfulgt, trakassert og det som verre er, av islamofile venstreblivne, av muslimer og av Statsmakten selv.

Muslimløgn er en teologisk foreskrevet praksis innenfor islam, der løgn benyttes aktivt for å fremme islams sak ved å villede ikkemuslimer til å tro at islam er noe helt annet enn hva koranen sier at islam faktisk er. Intensjonen er å lure oss til å tro at islam og vestlig sivilisasjon kan blandes uten at dette medfører ulempe for ikkemuslimer. Historien har vist oss at det ikke er sant. Islams teologi sier selv at det ikke er sant. De mange erobrings- og undertrykkelsesbefalinger umuliggjør fredelig og likeverdig sameksistens mellom  ikkemuslimer og en hver som følger Muhammeds versjon av islam - dvs den ekte. Hverken koran eller sunna omtaler menneskeheten som en likestillet enhet. I islams optikk er verden delt mellom islam og vantro. Våre land er av islam definert som krigens hus, fordi muslimer er befalt å føre krig her; dvs regulær islamsk voldsutøvelse, verbaljihad, demografisk krigføring, herrefolkadferd og velferdsturisme. Alt dette er ledd i islams konsept for ødeleggelse av ikkemuslimske områder. Det koranen slår fast om menneskeheten som sådan, er at absolutt alle må underkaste seg islam. Dette er grunnleggende teologi. Alle gode muslimer vet dette. Men de færreste av dem ønsker at ikkemuslimer skal vite det. Derav de omfattende muslimløgnene.

En av muslimløgnerne var stadig frampå. Han forsøkte sågar å infiltrere standen forut for oppstart men ble fjernet av politiet. Fyren hevdet at islam byr på fred. Den eneste freden islam byr på er fraværet av krig som følger av at all opposisjon til islam er blitt utryddet av muslimene. Det er en fred uten frihet. Et konsept Norge bør si nei takk til – og deportere dem som tilbyr denne løsningen.

Løgnaktige luremuslimer fra den lokale ondskapens bastion gikk rundt og delte ut lapper til de naive vantro, der det sto en forfalsket versjon av koranen vers 5:32. Påstanden fra muslimløgnerne var at «Enhver som dreper et menneske er som han har drept hele menneskeheten». Sannheten er en helt annen – som den oftest er, når teologi diskuteres med muslimer. Du møter nemlig aldri så mye løgn på noe område her i livet, som når du diskuterer islams teologi med muslimer. Det kommer av at noen muslimer er blitt lurt til å tro på en løgn, mens enda flere gjør det som koranens forfatter har definert som en «god» handling etter islamsk etikk og moral – de lyver til oss skitne vantro for å fremme islams sak.

En god muslim er en muslimløgner – fordi Muhammed var en muslimløgner.

Den ekte og fullstendige utgaven av koranverset på lappen er det stikk motsatte av hva de sleipe muslimløgnerne presenterte. Verset lovliggjør nemlig drap på mesteparten av verdens befolkning.

Versets gjerningsbeskrivelse som utløser drapshjemmelen er «mischief» eller «corruption in the land». I originalkoranen som står i bokhylla til Allah, brukes ordet fasád. Den arabiske forståelsen av det ordet er å begå en hver handling som er uislamsk. Uro, opprør mot islams herredømme. Ulydighet – herunder det å motsette seg å bli okkupert, undertrykt og utryddet av muslimer - er fasád.  «Moral corruption against Allah» i følge wikipedia.  Ibn Taymiyyah sier i Book of Faith at fasád betyr «vantro» og «opprør». Han henviser til at også Ibn Abbas beskriver fasád som «vantro».

Vers 5:32 inneholder således en klar hjemmel til å drepe ikkemuslimer, idet vi alle er skyldige i å begå «fasád». Nettopp derfor er også sharia utvetydig; Det er straffefritt å myrde ikkemuslimer. Dreper du noens slave må du betale erstatning fordi slaven har en monetær verdi. Dreper du en skitten ikkemuslim er det helt gratis – vi er verdiløse i islams univers.

De teologiske bevis for at koranen hjemler drap på ikkemuslimer er udiskutable. Dette kunne de skitne vantro Hønefossinger fått forklart, hvis de hadde spurt meg. Muslimløgnere har absolutt ingen skrupler med å lure ofrene til å sitte stille mens de får hodet skåret av deres døtre voldtas og sønnene slavebindes. Det var dessverre mange (i islamsk forstand) slakteklare skitne vantro på nordre del av Søndre Torg denne dagen.

Det er tydelig at muslimløgnere og forræderiske islamofile har hatt lett jobb med de unge på Hønefoss. Et kobbel unge voldtektskandidater viste oss frenetisk fingeren og hylte i fortvilelse fordi vi var så slemme å redegjøre for islamproblemet. Lærerstanden har blod på hendene den dagen disse stakkars hjernevaskede jentene får virkeligheten midt i trynet.

 

Det var godt oppmøte av gode folk på torget, i tillegg til det sedvanlige oppmøtet av sinte unge muslimske menn ledsaget av dårlige nordmenn – disse godhetsonanister og egohumanister som selger sine etterkommeres fremtid for enda en dose godhetsføleri. Det er som et narkotikum. Er man først besatt av egen godhet har man ingen skrupler med å ødelegge land og folk – for bare én dose til av selvopplevd godhet.