«Uro» blant muslimer da de så det rødmalte grisehodet

Vil Agder lagmannsrett ta Nasse Nøff-saken til ny behandling?

«Uro» blant muslimer da de så det rødmalte grisehodet

Den ca. 40 år gamle mannen har i dag levert sin ankeerklæring til politivakta i Kristiansand, etter at han i tingretten ble dømt til å betale en bot på 20.000 kroner, subsidiært 40 dagers fengsel, etter at han i mai i fjor la et rødmalt avkappet grisehode på fortauet utenfor moskeen i Kristiansand. Det er Bengt Waldow i advokatfirmaet Judicium DA i Bergen som overtar som ny forsvarer. Ingen advokater i Kristiansand har spesialisert seg på jussområdet menneskerettigheter og ytringsfrihet. Det er nemlig bl. a. Grunnloven om retten til å ytre seg – og rettspraksis som tilsier at også den som ytrer seg på en ufin måte – skal kanskje ikke straffes – selv om straff legges til grunn i utgangspunktet. Bengt Waldow sier det slik: Dette er en spennende prinsippsak.

Saken haster da støtteskrivet i tilknytning til anken må være innlevert til Agder lagmannsrett innen 8. februar. Etter det SIAN's nettavis forstår vil anken gå ut på at hele rettsavgjørelsen må vurderes på nytt av lagmannsretten. Den rette lovanvendelsen er først og fremst Grunnloven, som tillater ytringsfrihet i enhver sammenheng. Når tingretten har forankret straffeutmålingen til straffelovens §390a er det feil lovanvendelse, vil det trolig bli påstått.

Domfelte har ikke, slik det heter i loven, vist «skremmende eller plagsom opptreden», «hensynsløs atferd eller krenket en annens fred». Heller ikke er det brukt vold av noe slag, Grisehodet foran moskeen var kort og godt en opinionsytring mot den situasjon som oppsto – etter at Nasse Nøff-tegningen ble fjernet fra barneavdelingen, Sørlandet sykehus.

Det store spørsmålet i saken blir om Muslimsk Union Agder må finne seg i at muslimer kan føle seg «krenket» – og at samfunnet gjennom domstolsbehandling kommer til at ytringsfriheten har forrang fremfor en slik «krenkelse». Hvis det skjer må 40-åringen frifinnes. Muligens vil det subsidiært bli fremmet krav om at botens størrelse må halveres.

Etter det SIAN's nettavis kjenner til skal det fremmes gode argumenter for at lagmannsretten slipper saken fram for hovedforhandling. Det er ankeerklæringens nærmere juridiske begrunnelse som nå utarbeides.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder