Vårt Oslo felt av PFU etter løgn om overfall på SIAN

Demokratiutøvelse skaper brennende engasjement

Vårt Oslo felt av PFU etter løgn om overfall på SIAN

Vårt Oslo er en nettavis som profilerer seg på en måte som gjør at man kan undre seg over hvem «Vi» som eier Oslo, egentlig er.

Kanskje «det nye norske vi» som Støre skrev i en nå avpublisert kronikk om i 2007?

Avisens redaktør Vegard Velle startet sitt engasjement på ytre venstre for noen tiår siden, hos trotskistgruppa Internasjonale Sosialister.

For yngre lesere kan opplyses at Trotskij var fyren som røk uklar med Stalin fordi han ville ha verdensrevolusjon mens Stalin kun ville stelle hjemme i CCCP. Etter et opphold på Sundvollen som kostet den norske stat en million kroner (= 40 mill i 2022 kr), endte Vegards store helt med en ishakke i skallen i Mexico.  

Vegard er altså en hardbarket revolusjonær.

I 2004 skapte Vegard store oppslag i riksmedia etter å ha gått offentlig ut med støtte til muslimterrorister som bedrev selvmordsbombing i Irak.

Derfor er det helt naturlig at Vegard som redaktør i Vårt Oslo nå kjemper mot oss som vil hindre islamiseringen av Norge.

Da Vegard var redaktør i kommunistnettstedet Radikal portal, hevdet han grunnløst at de fulgte vær varsom plakaten (VVP). Til tross for dette nektet han den gang å la seg behandle av pressens faglige utvalg (PFU).

I 2015 drev han uthenging av folk som nynazister og fascister uten konkrete beviser og uten å gi tilsvarsrett. Den gang lot PFU sekretariatet ham slippe realitetsbehandling av klagen, i solidaritet med en «kamerat».

I nyere tid har Vegard notorisk nektet undertegnede tilsvarsrett i saker der islamiseringstilhengere i kronikker i Vårt Oslo har fremsatt uriktige og sjikanøse påstander om SIAN.

Vegard har også selv fremsatt usanne påstander som strider mot det dokumenterte faktum, da jeg ble overfalt av broren til islamisten Mina Adampour i 2018.

Da politikerne i Oslo i desember 2021 fattet vedtak om å innføre ulovlige retningslinjer for utlån av offentlig eiendom til politisk virksomhet, var det etter intens politisk påvirkning fra tillitsvalgte i kommunistpartiet Rødt, som for øvrig opererer i symbiose med terroristsammenslutningen Antifa.

Som en følge av politikernes angrep på demokratiet, gjennomførte SIAN en koranbrenning på Rådhusplassen 4. søndag i advent.

Under den politiske markeringen ble SIAN angrepet av to vakter som hadde forlatt sin arbeidsplass – trolig i affekt – for å hindre vår demokratiutøvelse.

Saken er omtalt her.

PFU har nå felt Vårt Oslo for å ikke gi SIAN adgang til samtidig imøtegåelse av avisens helt åpenbare løgn i den innklagede artikkelen.

Vedtaket er omtalt her.

PFU tar ikke stilling til det faktum at Vårt Oslo har konstruert en falsk nyhet. Løgn er jo hverdagslig i den bransjen, så rådsmedlemmene har trolig ikke reflektert over det.

Å kalle offeret for angriper og motsatt, er helt normalt blant faktahatende kulturmarxister.

Slik saken står bevismessig er det udiskutabelt at det er SIAN som blir angrepet, ikke motsatt.

Etter at en av angriperne ble rødmerket, anmeldte han sitt offer. Dermed anmeldte vi voldsmannen. Nå gjenstår det å se hva etterforsker Espen Kolsrud Overen og jurist Ingvild Nordhaug ved Oslo Marxistkammer gjør med politianmeldelsene.