Venstreblivne i Moss avviser demokrati og menneskerettigheter

Islamoverløper forleder de vantro til å kjempe for sin egen undergang

Venstreblivne i Moss avviser demokrati og menneskerettigheter

Simen Ulven Seipæjærvi. Voldskommunist.

Sondre Sæbjørnsen. Antifa/Tjen Folket.

Thyra Aisha Græsdal. God muslim. Ikke helt god i andre sammenhenger.

Tommy Tigern Nilsen. God nordmann.

Lars Hox er en av de muntre islamofile som kjemper for både homosak og islamisering. Vi kondolerer.

SIAN begunstiget Moss med folkeopplysning om islamproblemet 8. juni 2019. Et regnvær traff begivenheten med utsøkt presisjon, og gjorde dagen nesten like bløt som ryggraden til de fremmøtte godfjotter.

Talene kan sees her; 

Lars Thorsen, Ellen Due Brynjulfsen, Paul Bridge, Lars II, Anna Bråten, Lars III

Voldskommunisten Simen Ulven Seipæjærvi kom for å høre på SIAN sin menneskerettighetsaktivisme sammen med sin medsammensvorne Sondre Sæbjørnsen. Sammen med disse var halvgammelkommunisten Tor Bach. Han har tidligere uttalt seg til støtte for bruk av vold som politisk virkemiddel. Han er også kjent for å engasjere seg i å lære muslimer å skyte. Politiet passet på at de gode kommunister ikke oppførte seg kommunistisk.

Kommunistene ropte til stadighet at de var veldig opptatt av vennene til Breivik, av ukjent grunn. Realiteten er den at Breivik drepte 77 mennesker og har neppe veldig mange venner. Europol sine Te-Sat rapporter for perioden 2007-2017 viser at muslimer er 600 ganger så terrortilbøyelige (per capita) i forhold til «høyreekstreme» i Europa i perioden.  91 % av de som er terrordrept i Europa i dette århundret, er drept av muslimterrorister. Ifølge Europol er gode muslimer involvert i 72% av terrorrelaterte arrestasjoner og 61% av avsagte dommer i 2016. Vi anbefaler å ta virkeligheten i betraktning fremfor sitt eget hat og egne fordommer. Det er nok en god idé å ofre muslimterror noe mer oppmerksomhet i fremtiden, gutter.

Den beryktede islamoverløperen Thyra Aisha Græsdal var til stede for å påse at de vantro islamofile gjorde jobben med å fremme islamiseringen av Norge. Græsdal er flink til å snakke ned andre mennesker, og snakke opp kalifatet. Hun er nok fornøyd med de stupide venstreblivnes innsats for mer islamisering av Norge. Hun er en fiende av demokratiet, en god muslim som motarbeider det frie og sannhetsbaserte ordskiftet så godt hun kan.  

Vi observerte flere kjente homoaktivister blant Norgesfiendene. De heiet på islamiseringen, samtidig som de ved andre anledninger insisterer på at de vil homoene vel. Denne umulige godhetsakrobatikken kan påføre dem helseskader, om de ikke tar til vettet. Det som er 100 % sikkert, er at de påfører homoene helseskader, ved å fortsette å heie på Kalifatet.

Alle avvikere har dårlige kår under islam. Mange i en slik grad at deres liv under islams slimslør bli kraftig og ikke sjelden brutalt forkortet. Uansett om avviket ditt er politisk, religiøst, seksuelt eller noe annen som er i strid med hvordan islam definerer at mennesker skal leve livet sitt, vil du raskt kunne oppleve at du ikke lever i det hele tatt.

Vi minner de fremmøtte godfjotter om at det ikke er for sent å snu. Fra østfronten (Sverige) berettes det om en rekke angrende landssvikere som erkjenner sine feiltrinn. Det er menneskelig å feile.

Det kreves ryggrad for å erkjenne egne feil, og erkjenne at man har vært en idiot.   Arkivet over angrende landssvikere er adskillig mindre enn selve landssvikerarkivet, men håpet er at flest mulig skal innse sine feil i tide. Hvis du er en av landssvikerne som er i ferd med å åpne gluggene og se virkeligheten rundt deg, kan du finne motivasjon til å bli et bedre menneske [her], [her], [her] og [her].