Vil ha et lederskap som stiller seg positiv til islam

Politikerne villeder folket – og folket velger de som villeder

Vil ha et lederskap som stiller seg positiv til islam

På samme som våre politikere i 1930-årene nektet å ta forsvarsmessige grep, til tross for en overhengende fare for angrep utenifra, nekter politikerne i vår tid å se i øynene konsekvensene av en politikk med en massiv innvandring fra islamske stater. Vi har nå her i landet 200.000 tilhengere av Muhammeds barbariske lære og menneskefiendtlige samfunnsmodell - uten at våre politikere tar konfrontasjonen. Akkurat som i 1930-årene da Arbeiderpartiet sviktet i kampen mot det onde, med de borgerlige partiene som haleheng, er våre politiske myndigheter i dag i ferd med å destabilisere landet ved ikke å motsette seg islam. Vi kan få et fremtidig høyt konfliktnivå der den ideologiske kampen står mellom vestlige og norske verdier – mot Koranens samvittighetsløse lære.

Mens europeiske stater i 1930-årene rustet opp og det var åpenbart at det gikk mot et ragnarokk, stakk Arbeiderpartiets folk hodet i sanden ––  mens andre partimedlemmer utbasunerte: «Fredsvenner, vis at dere er mot militaristenes og krigshissernes folkefiendtlige politikk.» Det brukne geværs politikk ble lansert, alt mens partiet vedtok i 1936:«Militærvesenet nedlegges. Militære verksteder og fabrikker omlegges til sivil produksjon.»

Partiet førte sine medlemmer og folket på ville veier – etter hvert var katastrofen et faktum.

Arbeiderpartiet har lagt til rette for nok en katastrofe som vil kunne ramme landet på sikt. På landsmøtet i 2011 ble det «vedtatt» at partiet skal verne om islamistene og de islamske  verdier.

Dermed er ringen sluttet – over alt i Europa ser man hvordan sosialistiske partier frir til muslimske miljøer for å få stemmer også fra disse grupperingene – og islamistene flokker seg om de sosialistiske partier for det er nettopp disse partiene som går i bresjen for islamiseringen.

Gallup-undersøkelser viser at over 50 prosent av det norske folk slutter seg til de vestlige verdiene – de samme prinsippene som  SIAN står for. Når det derimot kommer til stortingsvalg får man ikke tilsvarende utslag – i den forstand at omkring 50 prosent av folket stemmer på de partier som vil ha en drastisk revisjon av innvandringspolitikken. I Øyeblikket er det Høyre som topper på meningsmålingene. Dessverre – med Erna Solberg i statsministerstolen og med FrP som et  tilnærmet lillesøster parti – blir det trolig bare kosmetiske grep som tas knyttet til innvandrings- og asylpolitikken.

Det skjebnesvangre er at på samme måte som de politiske lederne i mellomkrigstiden forledet folket til å bite på parolen: «Støp kanonene om til plogjern», får vår tids politikere med all den tyngde det politiske korrekte lederskap representerer, folket til å tro at islam er et viktig og godt bidrag til et «fargerikt fellesskap». Sannheten om islam når ikke ut til folket – det sørger politikerne for – sammen med hele maktstrukturen i samfunnet.

Tragedien blir da komplett; etter å ha blitt ledet i gal retning av politikerne – sier folket ja til et lederskap som stiller seg positiv til islam og islamiseringen – i hvert fall til så lenge.

For 80 år siden var det demokratiske krefter i Tyskland som nesten klarte å hindre at Adolf Hitler ble rikskansler. Da alle ble klar over hvilken vei det bar og hva nasjonalsosialismen virkelig sto for – var det for sent.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder