Voldelig adidasridder slipper straff etter angrep på SIAN

Deporteringskandidaten Ali Salah Hassan

Statspolitiet med nytt lavmål etter hendelsen der Lars Thorsen ble utpekt som busemann av politi og medier

Voldelig adidasridder slipper straff etter angrep på SIAN

Instant justice

Statspolitiet med nytt lavmål etter hendelsen der Lars Thorsen ble utpekt som busemann av politi og medier

https://www.sian.no/artikkel/voldelig-adidasridder-slipper-straff-etter-angrep-pa-sian

Samfunnskontrakten mellom statsmakt og innbyggere brytes nok en gang av Ernas lakeier. Dokumentert muslimvold ignoreres av politiet.

13. juni 2020 ble tre folkeopplysere fra SIAN utsatt for islamsk adferd av voldsmuslimen Ali Salah Hassan i Drammen.

I tråd med det som synes å være en strategi definert på toppen i politietaten, valgte politiet også ved denne anledningen å fysisk angripe og ulovlig frihetsberøve ofrene mens voldsmannen fikk trøst og omsorg.

Voldsofrene ble arrestert, trakassert, kastet på glattcelle og anmeldt av Drammen Dhimmipoliti.

Jeg omtalte saken i en artikkel 14.6.20 der statspolitiets ulovlige maktovergrep mot politiske dissidenter fra SIAN ble gjennomgått.

Artikkelen kan med fordel leses på nytt.

Saken har vært etterforsket av Jan Henrik Håkestad. Han er avsnittsleder Etterforskning og etterretning. Er det voldsmuslimens rulleblad som fikk den mye - dog ikke fordelaktig - omtalte politistasjonssjef Øyvind Aas til å sette en slik størrelse på oppdraget?

Som det fremgår av min forrige artikkel om saken, utviste politistasjonssjef Aas en skandaløs adferd i sakens anledning. Overfor mediene bedrev han ren spekulasjon og føleri framfor faktabasert tilnærming. Det er ikke amatørmessig. Det er forsettlig.

Kulturmarxisten Øyvind Aas matet gribbene i gammelmedia, og den samlede medieoppmerksomhet fokuserte på hvor synd det var på voldsmuslimen som ble tildelt «instant justice» etter hans islamske adferd mot oss.

Øyvind Aas har siden denne flaue innsatsen også gjort seg sterkt bemerket ved å klandre andre sårbare ikkemuslimske ofre for muslimers islamske adferd (Document og Drammens Tidende).

Saken om den rødfargede voldsmuslimen fikk bred medieomtale.  

Aftenposten  Drammens Tidende   Nettavisen . Møkkasprederne i gammelmedia har gått på en smell ved at sakens realiteter viser seg å umuliggjøre en lynsjing av undertegnede.

Venstreblivne antidemokrater og gode muslimer har brukt saken i massiv negativ omtale av SIAN sin menneskerettighetsaktivisme. Det er derfor nødvendig med en kunngjøring av sakens utfall nå.

Jeg anmeldte Ali Salah Hassan for den muslimvold han utførte mot oss. For å avskjære meg fra innsikt i politiets arbeide har politiet registrert meg som «melder» - ikke fornærmet - til tross for at jeg anmeldte Hassan for dokumentert fysisk kroppskrenkelse mot meg med flere. Hvis dette ikke er en forsettlig feilregistrering er jeg bekymret for tjenestemannens mentale kapasiteter.

Politiet har allerede 7.7.20 henlagt anmeldelsen de selv opprettet mot meg etter voldsmuslimens islamske adferd mot oss. Det kommer ikke som en overraskelse, gitt det foreliggende bevismaterialet. Sakens status er først nylig blitt kjent for oss. Jeg begynner å bli vant til at politifolk ikke forstår hva ordet «postadresse» betyr.

Håkestad har poengtert at voldsmuslimen er under 18 år. Jeg minner om at den kriminelle lavalder er 15 år.  Voldskriminalitet er ikke tillatt for tenåringer, heller ikke uintegrerbare tenåringer. Likevel har politi/påtalemyndighet valgt å henlegge vår anmeldelse av voldsmuslimen «etter bevisets stilling».

Henleggelsen er signert politijurist Mette Kristin Eriksen på Lillestrøm. Hennes medsammensvorne etterforsker er Adrian Kristoffer Kleven.

Eriksen er den tilsynelatende udugelige juristen som i en annen sak tok ut siktelse mot meg for å kalle en pakistansk shariapolitimann for pakistaner og shariapoliti. Videre mente hun den gang at det var straffbar hatytring å hevde at man ikke kan bekjempe terror med ballonger. Sett hen til Eriksens dokumenterte meritter, er hun enten dum som en pottitsekk, eller skruppelløst villig til å treffe en hver beslutning som er egnet til å blidgjøre de overordnede og fremme egen karriere. Det er slike folk som kommer seg opp og frem i politietaten. Dessverre.

Sjelden har bevisets stilling vært så tydelig som her. 

Rettspraksis er udiskutabel. Spytting er vold, det som etter straffeloven §271 betegnes «kroppskrenkelse». Voksne gjerningsmenn idømmes fengselsstraff for å spytte.  

Er du adidasridder i Det Nye Norge er derimot straffeloven tilsidesatt.  

Politiet på Lillestrøm har feilkodet anmeldelsen mot Hassan som «hensynsløs adferd». De ignorerer dermed den jussen de er satt til å praktisere, der spytting og fysisk overfall tydelig er definert som kroppskrenkelser.

Hvis du undres over hvordan tre beviste lovbrudd med kjent gjerningsmann kan henlegges tross foreliggende videobevis, er du ikke oppdatert på rettstilstanden i Det Nye Norge.

Politiet svikter det som skal være rettsstatens prinsipper. Likhet for loven er et grunnlovsfestet prinsipp som ikke lenger gjelder i Det Nye Norge. 

De umiddelbare lovstridige overgrepene mot voldsofrene som ble utført av Drammenspolitiet etter adidasridderens voldsutøvelse er ikke det eneste bekymringsverdige i denne saken. Politiet beslagla videokameraene som dokumenterte voldshendelsene. Men etterforsker Håkestad hevdet at han ikke kunne se godt nok hva som foregikk på videoen.

Inneforstått; Han hadde til hensikt å legge til grunn den falske forklaringen fra sin sivilkledde kollega, som hevdet at det var jeg som overfalt Hassan.

Dette faller pent inn i en rekke av politiovergrep det siste året, der tjenestemenn prøver å konstruere situasjoner som gir dem mulighet for å få meg dømt og fengslet.

Jeg sendte derfor Håkestad slow motion video den 3.7.20 der jeg påpeker at det må anses bevist at voldsmuslimen begår til sammen tre straffbare kroppskrenkelser mot SIAN før jeg besvarer muslimvolden og nøytraliserer ham på mest humane måte med forsvarsspray.

Videoen av voldsmuslimen Ali Salah Hassan kan sees her.  

Enten er Jan Henrik Håkestad svaksynt, eller så er han et krapyl og en skam for sin uniform.   

Fire dager senere har Håkestad henlagt straffesaken mot meg. Man kan jo se for seg hvordan politiet hadde konkludert dersom vi ikke hadde vært i stand til å dokumentere saksforløpet. Når ord står mot ord får føleri og politisk slagside definere sannheten. Da taper alltid de brysomme dissidentene.

Sannheten i Det Nye Norge får ikke defineres av de som vil beskytte det gamle Norge.

Muslimvolden var politisk motivert. Dette gjør den islamistiske voldsmuslimens utførte kroppskrenkelser alvorlig. Han angrep demokratiet. Samfunnet kollapser dersom vi underkaster oss De Uintegrerbare sitt voldsregime.

Det er viktig å forstå hvorfor politiet oppfører seg slik de gjorde. For dette vil gjenta seg. Kulturmarxistene har skapt et konsept som kalles postmodernisme. Dette karakteriseres særlig ved at fakta forkastes til fordel for føleri som moment ved vurdering av sakskompleks. Kulturmarxistene dominerer lærestedene og akademia. Jo lenger tid man tilbringer på universitet og høyskole, jo større er faren for at hjernen din blir bedøvet av denne onde regressive ideologien, og hjernens evne til faktabasert analyse blir tilsvarende redusert. De aller fleste politiledere er jurister, og alle politibetjenter utdannet de siste tiårene er kulturmarxistisk indoktrinert (jamfør politihøyskolens pensumliste). Med mindre tjenestemannen har ryggrad og sterk psyke, en sunn personlighet, vil han henfalle til samfunnsødeleggende tanker og gjerninger.

I en rettsstat må man basere seg på juss og faktum. Ikke tanker og følelser. Føleri er en av de giftige substanser som forpester både politietat og domstol, og medvirker til at tjenestemenn og embedsmenn oppfører seg på måter som ikke er egnet til å skape tillit i befolkningen.

Beslutninger basert på postmoderne prinsipper er alltid feil, fordi de ikke hensyntar fakta. Kjører du bil i blinde går det galt. Dhimmipolitiet kjører i blinde, dopet på kumbaya og hat mot Norge. Forblindet av egen intoleranse mot brysomme politiske dissidenter, samt lave forventningers rasisme og stakkarsliggjøring av hitreiste muslimske voldsmenn. Sistnevnte i en vesentlig bredere kontekst enn denne ene konkrete saken.

Politiets håndtering av denne konkrete saken om muslimvold er symptomatisk for tilstanden i samfunnet etter at politikerne besluttet å importere islamproblemet.

Politiet må forstå at i det øyeblikket du underkaster deg og aksepterer trusler og vold, så får du aldri tilbake autoriteten. Uten autoritet er du ferdig. Da spiser de hitreiste utøverne av voldskulten islam oss rå. De river oss i filler. Dette er grunnleggende islam. Dialog og ettergivenhet signaliserer svakhet. Politietaten stinker svakhet. Svakhet foraktes av våre islamske uinviterte gjester. Appeasement er dødelig. Ettergivenhet for å etablere illusjon av fungerende samliv mellom islam og vestlig sivilisasjon er forræderi.