Voldsvenstre er i panikkmodus

Voldelig kommunist bekrefter at arbeiderbevegelsen har sviktet arbeiderklassen

Voldsvenstre er i panikkmodus

Antidemokratenes fane, kombinasjon av kommunismens røde og Muhammeds sorte faner.

Samtidig med SIAN sin vellykkede markering mot islams ondskap på lørdag, ser vi at  den regressive venstresiden har problemer med å opprettholde sine falske narrativer. En av dem som sliter er Stig Berntsen. Lørdag holdt han en tale, som er gjengitt på Radikal Portal. Der gjør han sitt beste for å demonisere mennesker som er bedre enn ham selv. At mannen ikke har konkrete faktabaserte anførsler i anledning islamproblemet – som jo er sakens kjerne – er ingen overraskelse.

Berntsen skriver: «Som et apropos kan jeg nevne at blant dem som demonstrer med SIAN i dag er Tore Tvedt, leder av den nazistiske sekta Vigrid. Det er et eksempel på hvordan den brune gørra av jødehatere og islamhatere finner hverandre og utgjør en udelikat, brun suppe. Når ytre høyre vokser har venstresida og fagbevegelsen svikta. I fraværet av en kampvillig fagbevegelse og en tydelig venstreside som forsvarer vanlige folks interesser ser folk seg om etter alternativer. Da står døra vidåpen for ytre høyre».

Hvordan Berntsen kunne sett det dersom Tore Tvedt var på Eidsvolls Plass, når Berntsen selv sto på Jernbanetorget, er uvisst. Berntsen hiver på det han har av køl, men det blir så patetisk at en ikke en gang behøver å kommentere.

At AP er farlige for de fleste er vel kjent. De fører en arbeiderfiendtlig politikk. Sannheten som stadig flere også på venstresiden oppdager, er at de onde kreftene i Arbeiderpartiet har gått i kompaniskap med like onde krefter blant globalistene på høyresiden. Dette gavner utelukkende de onde islamske globalistene, men det har historieresistente vestlige politikere glemt å sjekke ut før de iverksatte sitt folkefiendtlige og nasjonsødeleggende prosjekt.

Selvfølgelig går velgerne til de partiene som ivaretar deres egne interesser. Det er derfor muslimene stemmer sosialistisk. Det er derfor normale folk går mot høyre.

Det Berntsen ikke har fått med seg, er at han og hans muslimske kolleger slett ikke har felles interesser. Med mindre Berntsen har meldt seg inn i Ummaen naturligvis – verdens sterkeste fagforening, der folkemord på ”de andre” er formålsparagraf nr 1.

Berntsen har en fortid som styremedlem i AKP, og er aktiv i Raudt. Han fikk nasjonal berømmelse da han under et arrangement i Oslo slo Demokratenes Vidar Kleppe i hodet. At Berntsen ikke besitter verbale argumenter er følgelig ikke et nytt fenomen. Vi kondolerer.

Berntsen lover å møte opp hver gang SIAN bedriver informasjonsvirksomhet. Det lover godt for hans snarlige oppvåkning. Vi sees på Kongsvinger!