Ytringsfriheten kan ikke være selektiv

De venstreblivnes mørke bakside

Tilsvar til Arendals venstreblivne egohumanister

Ytringsfriheten kan ikke være selektiv

Elise de Ruiter og Tunne Torstveit fortsetter å manifestere sin egen intoleranse mot vestlige frihetsverdier og sin inkompetanse om islamproblemet, i Agderposten 29.7.19. Her fremsettes usanne påstander om fundamentet for SIAN sin menneskerettighetsaktivisme. De kaller ytringsfrihet «en maske».

Realiteten er at min ytringsfrihet er nøyaktig lik deres egen. Den er ikke begrenset av mottagerens krenkelsesterskel eller ubehagsfølelse over å høre ting som kolliderer med ens egen verdensanskuelse.

Dersom Vesten skulle vært basert på deres snevre ytringsrom ville opplysningstid vært et ukjent begrep, og vi ville fremdeles kjørt rundt i hest og kjerre, i et patriarkalsk intolerant samfunn. Mye likt islamske samfunn med andre ord.

Islam har intet positivt å tilføre vårt samfunn, og vi skal derfor ikke ha noen brobygging. Norsk grunnfjell på ene siden hjelper ikke når islams brofundament er bygget på sandgrunn, på verbaljihad. Det er enveiskjøring på broer mellom islam og sivilisasjon. Alt skjer på islams premisser. Det har koranens forfatter bestemt.

Godhetsapostlene ønsker seg et trygt samfunn basert på raushet, toleranse og dialog. Men trygghet fra å bli «krenket» av faktabaserte motargumenter er ikke en menneskerett, og ordbruken utgjør et grovt misbruk av trygghetsbegrepet. Slike floskler og tomprat setter fundamentet for vår sivilisasjon i fare. Raushet er lett å utvise når det du gir bort ikke tilhører deg, og det først og fremst er kommende slekters frihet og velferd du gir avkall på. Toleranse for islams intoleranse er uforsvarlig, og vitner om narsissistisk dyrkelse av egen selvopplevd godhet. Dialogen så vi hvor høyt de verdsatte, da vi hadde stand i Arendal. SIAN tilbød en times dialog, men egohumanistene gikk umiddelbart fra stedet, uten en gang å ha sagt unnskyld til de to politiske flyktinger fra Iran, som dere skamløst fremstilte som rasister.

Demokrati er et verktøy for å løse uenighet; Meningsbrytning der det beste argumentet vinner. Her har vi årsaken til den utvidede venstresides demokratifiendtlighet; De eier ikke faktabaserte argumenter, og tyr derfor til totalitær meningsfascisme og nedrakking.

Jeg er i Arendal under Arendalsuka. Hvis de to aktivistene ønsker å bøte på den skaden de har påført samfunnet, kan de få gratis grunnkurs i opplysningstidens idéer og islams teologi. 

Artikkelen er publisert i Agderposten 1.8.2019.