Islamske stater

Tekst: | Publisert: fre 05.03.2010 kl. 00.04
Islam og vitenskapelig innovasjon
Koranen var den første boken som ble skrevet i Arabia. Arabias arkitektur besto på den tiden av jordhytter. Muhammeds eget hus var laget av tørket leire. Arabisk kultur var knapt på jernaldernivå – med poesi som eneste kunstform.
Tekst: | Publisert: ons 10.02.2010 kl. 20.05
Fra Saudi-Arabia til Norge
Aftenposten har intervjuet henne – og Reema forteller om livet i Saudi-Arabia der islams vugge har stått. Her er Koranen grunnloven – og sharialovene følges. Her er ingen sosiale eller juridiske rettigheter. Det religiøse politiet, mutawwin, passer på den offentlige moral. Påkledning og religiøse handlinger må passes til punkt og prikke. Alle butikker holdes stengt i bønnetiden. Det er ikke lov for kvinner å kjøre bil. Straffene for å bryte slike lover er offentlig pisking.
Tekst: | Publisert: fre 30.10.2009 kl. 16.50
– Jeg kan ikke reise tilbake til Iran, der kan jeg bli hengt!
Blant muslimene her i landet er det mange som er motstandere av islam, men de tør ikke stå åpent fram av frykt for konsekvensene. Det å bli beskyldt for å være ”kafir” er en belastning de færreste muslimer klarer å leve med. En kafir er en vantro, en som avviser Muhammeds budskap. De ”rettroende” muslimer bruker skjellsordet ikke bare mot egne frafalne, men også mot kristne fordi de kaller Marias sønn for Gud. Da er det litt lettere å høre at man ikke er ”en god muslim”.

Sider