Islamske stater

Tekst: | Publisert: lør 09.05.2009 kl. 00.00
Islam-djevelskapen får Pakistan til å gå i oppløsning!
Pakistan betyr ”rent land” det vil si rent i den forstand at her bor bare mennesker som har islam som religion. Innbyggerne her har da også underkastet seg Allah, Profeten og alt som hører til et islamsk styresett. Men Taliban har kommet til at muslimer flest fører ikke et liv som er i overensstemmelse med ”den sanne islamske lære”.
Tekst: | Publisert: søn 03.05.2009 kl. 12.00
Dagens nedslående melding
President Barack Obama har tydeligvis ikke til hensikt å ta en konfrontasjon med islam – til tross for at de muslimske stater tramper menneskerettighetene under fot. Presidenten uttrykker seg i følgende servile ordelag: ”USA er ikke og kommer aldri til å være i krig med islam”. Dette betyr i klartekst at den amerikanske presidenten har ikke til hensikt å sette foten ned når det gjelder islams bekjempelse av demokratiet, de vestlige verdier og kravet om verdensherredømmet.
Tekst: | Publisert: søn 03.05.2009 kl. 09.13
På vei tilbake til middelalderen
I de muslimske stater er det Allah, profeten, mullaene og imamene som styrer det politiske liv. Går man noen hundre år tilbake i Norgeshistorien, vil man se hvordan det religiøse ”forstanderskap” hadde den totale politiske makt. Et aspekt er også at pavemakten var overordnet konge og keiser – ingen konge kunne krones uten pavens godkjennelse.

Sider