Politikk og politikere

Tekst: | Publisert: lør 17.04.2010 kl. 21.53
Nedtur for Raja på Venstres landsmøte
 
Tekst: | Publisert: man 01.03.2010 kl. 10.23
Politikere tillater muslimer å ta seg til rette!
Hijab er et islamsk uniformslignende demonstrasjonsplagg, som tilkjennegir at vedkommende som bærer ”uniformen”, ikke ønsker integrering i det norske samfunn. Er det et barn som er påtvunget hijab, signaliserer det at foreldrene propaganderer for islam – som med sin sharialovgivning står i motstrid til menneskerettighetene og norsk lov. Islam er en religion, en politikk og en måte å organisere samfunnet på, som nordmenn flest oppfatter som et barbarisk system.
Tekst: | Publisert: tor 25.02.2010 kl. 23.44
Norske politikere overlater Norge til islam!
Mens store deler av verden lider under islams politiske terrorvelde, behandler norske politikere islam som en religion – på linje med kristendommen. Stortingspolitikere ser ikke, nekter å se – enda dokumentasjonen er overveldende – diktaturet som følger med islam. I Oslo demonstrerte 3.000 muslimer for det suspekte islamske budskap. I Larvik var det 9 muslimer som demonstrerte for ”et moderat islam”.

Sider