Bestått språktest og muslimen er norsk!

Arbeiderpartiet tør ikke å utfordre islam som årsak til mislykket integrering:

Bestått språktest og muslimen er norsk!

 
Arbeiderpartiets integreringsutvalg med Jonas Gahr Støre som leder, har foreslått at dersom muslimene ikke består en språktest,  vil de heller ikke få norsk statsborgerskap. Men hvilken rolle spiller det – muslimene har jo når de har fått oppholdstillatelse alle rettigheter likevel ! De blir selvsagt ikke utvist om de stryker til ”eksamen”! Vi forestiller oss at Støre gir far  norsk statsborgerskap for han bestod testen, men ikke mor for hun hadde for dårlig uttale!  Hadde det vært meningsfylt det Støre og Arbeiderpartiet la fram – så hadde kravet til muslimene vært: Tar dere  avstand fra koranen, hadith og sharia – der det islamske diktaturet kommer i konflikt med norsk lov og menneskerettighetene? Tenk om den gode (eller dårlige) Jonas Gahr Støre hadde sagt: De som ikke avsverger islam sendes rett hjem igjen – fordi dere  på sikt representerer en sikkerhetsrisiko for Norge som nasjon for etniske nordmenn!
 

 

 
Nei, selvsagt fremmer ikke Arbeiderpartiet slike forslag. I og med at partiet har sluppet inn nærmere 200.000 muslimer i landet, vil de, dersom Arbeiderpartiet eller Stortinget fatter et vedtak som er ”støtende eller krenkende”,  benytte seg av massiv voldsutøvelse som skremmer Ola og Kari til taushet.  
Forslaget fra Støre-utvalget dreier seg intet mindre enn om Arbeiderpartiets integreringspolitiske fremtid. Det er betegnende at Støre vil ha opplæring også ”om norske samfunnsforhold”, men Arbeiderpartiets sitter musestille og sier ikke ett ord om det som i islam er forkastelig – fullstendig forkastelig i det norske samfunn.
Det er dette som er politikernes tragedie i dag – de tør ikke å pakke ut den pakken som det står skrevet på med store svare bokstaver: Islam.
SIAN anmoder politikerne på alle måter for å få dem til å forstå at de setter vårt land i fare, men de vil ikke ta innover seg den reelle fare. Det ville politikerne heller ikke i 1930-årene – derfor gikk det som det gjorde.
Deler av forslaget fra Støre-utvalget legges fram for landsstyret i Arbeiderpartiet i neste uke, ifølge VG Nett
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder