Arkiv

Tekst: | Publisert: man 24.11.2008 kl. 12.00
Oslo SV og Heikki Holmås stekes nå i sitt egetproduserte islamfett
Heikki Holmås og Oslo SV får i disse dager en lekse de knapt trodde var mulig. Holmås var av nominasjonskomiteen ført opp på andreplass – og dermed en antatt sikker stortingsplass. Men hans motstander og partifelle, muslimen Akhtar Chaudhry, vil ha denne plassen. Han krever at minoritetene (dvs. muslimene) får denne plassen. Om ikke noe helt spesielt skjer vil Holmås tape kampen på nominasjonsmøtet om noen uker.
Tekst: | Publisert: man 17.11.2008 kl. 12.00
SIAN – et felles forum i kampen mot islamisme
Flere organisasjoner, mange enkeltpersoner og også institusjoner lider under og er sjokkert over islamiseringen av vårt samfunn. Denne situasjonen til tross – i Norge er der ingen felles front eller samlende kraft som står islamismen imot. Muslimene har på sin side fritt spillerom i vårt demokrati. Den landsdekkende organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) – vil i tiden framover trolig være det forum der de fleste kan forenes i et kraftsentrum og i en motstandskamp.
Tekst: | Publisert: tor 13.11.2008 kl. 09.51
Har Storberget noe å skjule?
Tre ganger har justisminister Knut Storberget invitert islamske innvandrerorganisasjoner til departementet for å drøfte problemer muslimer måtte ha. Den omfattende møtevirksomheten har foregått i dølgsmål. Ingen vet hvilke krav muslimene har fremsatt under ”forhandlingene” – ingen vet i hvilken utstrekning departementet har etterkommet kravene. Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) har mistanke om at her har foregått noe som bør komme fram i lyset.

Sider