Islam, muslimer og voldtekt tilsløres

Politikerne vil ikke at folket skal få vite sannheten om overfallsvoldtektene

Islam, muslimer og voldtekt tilsløres

SIAN har begrunnet mistanke om at justisminister Knut Storberget og hele det politiske regjeringsmiljø – presser politiet direkte eller indirekte – til ikke å kople overfallsvoldtektene til islam og muslimer – når informasjon gis til media. Politiinspektør Hanne Kristin Rohde sier rett ut at «de som begår disse uhyrlige handlingene er syke personer. Det er noe galt i hodet på dem. De har et helt annet kvinnesyn enn vi har i Norge». Hun passer seg imidlertid vel for ikke å blande inn religion. Men etter som 83 av 86 voldtektsforbrytere de siste fem årene kommer fra land der «alle» er muslimer – hadde det vært naturlig at politikere, lærere, psykologer, psykiatere, leger og politi med et felles opplegg – hadde forsøkt å fjerne lidelsen hos disse syke menneskene.  Diagnosen er nemlig udiskutabel: Perversiteten som sitter i hodet på forbryterne kalles islam. Den Allah-infiserte hjernen må desinfiseres og vaskes med salmiakk. Deretter må de mentalt forkvaklede religionsslavene fra koranskolene plasseres i en omskoleringsleir – eller sendes tilbake til opprinnelseslandet.

Det er nesten uhyggelig å registrere de krumspring politiledelsen gjør – for ikke å knytte disse forbrytelsene til islam og muslimer. For Marianne Sætre ved Politihøgskolen som legger fram politiets statistikk skriver om og om igjen at voldtekt har ikke noe med innvandrere å gjøre. Dette sier hun – til tross for at siste femårsperiode viser at 83 av 86 gjerningsmenn kommer fra Afrika, Asia og Midt-Østen.

Aftenposten Nett gjorde, det redaksjonen selv nok oppfatter som en brøler – avisen skrev: «Utlendinger voldtar norske». Etter kort tid ble sannhetsblemma fjernet.

Dette er islams lære

Europa er i den islamske lære Dar al-Harb, krigens hus, der muslimer i form av jihad (hellig krig) er forpliktet til å kjempe for Allah og «profeten» inntil alle de vantro er nedkjempet.  Det handler om å utbre islam ved hjelp av hellig krig. Et av våpnene er voldtekt. Voldtekt regnes for å være rettferdiggjort av islams religiøse prinsipper. Psykiater Theodore Dalrymple arbeidet i mange år med blant annet islamske voldtektsforbrytere i engelske fengsler. Psykiateren sier: «Disse menn ville bli redselsslagne og voldelige dersom deres søstre hadde brutt ut og levd et vestlig liv. De tilfredsstiller sitt seksuelle liv med det de kaller hvite horer.  De vil for all del fastholde deres mannlige dominans, som de har arvet fra deres foreldre. En søster som selv velger kjæreste blir banket opp og må deretter finne seg i en Stasi-lignende overvåking».

I Sydney i år 2000 ble flere unge jenter ned til 14-års-alderen voldtatt av unge menn av libanesisk herkomst. Ni ble dømt for gruppevoldtektene til 240 års fengsel. I rettsboken beskrev dommeren hendelsene som noe man hører eller leser om bare i krigstid.

En av de unge jentene ble voldtatt 25 ganger av 14 menn. Overfallsmennene hadde kalt henne et «australsk svin». To andre ofre ble fortalt at siden de var australske fortjente de å bli voldtatt.

Fremgangsmåten ved gruppevoldtekter i Frankrike ble beskrevet i 2001 av et byrådsmedlem i bydelen Bobigny i Paris: «Muslimenes teknikk er å få tak i en hvit jente. Når hun er blitt forelsket i en av gruppens medlemmer, tillater han de andre å bruke henne. Gruppevoldtekter av hvite jenter kan være en manndomsprøve for unge muslimer. Det er gruppens lov som gjelder – en lov som er utenfor enhver seksualmoral».

Massevoldtektene i Beslan rystet en hel verden.  I Darfur berettet et av vitnene: 15 år gamle jenter ble voldtatt og slept bort. Hver og en av oss ble voldtatt. En kvinne nektet å ha sex med dem. De kløvde hennes hode med en øks foran øynene på oss.

Jihadvoldtektene

Mens hijabkvinnene går fri muslimske menns overgrep, er jihadvoldtekter et alminnelig fenomen over hele den vestlige verden. Likevel forsøker de politisk korrekte miljøer å dekke til at muslimer, islam og voldtektsovergrep hører sammen.

Hvis det var blitt offentlig kjent hvor mange av voldtektene som ble begått av muslimer, ville hele det offisielle bedrageriet knyttet til «det fargerike fellesskap» bli avslørt.

Politikerne, Islamsk Råd Norge, Antirasistisk Senter, SOS Rasisme og de ekstreme venstrepolitiske grupperinger har funnet hverandre i å tilsløre sannheten. Statsminister Jens Stoltenberg fører an i dette maskepispillet.  Politiet har måttet tilpasse seg i folden.

Opplysning på asylmottak?

Politiet har funnet ut at de skal sette i gang holdningskampanjer på asylmottak. De passer seg vel for å si at problemene med nedvurdering av kvinner og at uakseptable holdninger til kvinnekjønnet er knyttet til islam.

Statsminister Jens Stoltenberg har funnet opp et nytt ord som ytterligere tåkelegger realitetene – statsministeren snakker om å endre holdningene blant «utsatte grupper».

Politiet kan ikke svare

Når politiet gir bakgrunnsopplysninger til media knyttet til overfallsvoldtekter, nevnes fra tid til annen at «ikke-etniske nordmenn» dominerer statistikken. Politimesteren i Oslo, Anstein Gjengedal, sa i et intervju med Aftenposten at «folk med fremmed landbakgrunn er overrepresentert […]» Nestleder i Stortingets justiskomité, André Oktay Dahl, sier til Aftenposten: «Overfallsvoldtektene må debatteres som utslag av ren kvinneforakt».

Den 26. oktober i år sendte SIAN følgende to spørsmål til Oslo-politiet:

Spørsmål 1: På bakgrunn av at kvinneforakten er åpenbar blant annet innen islam – hvorfor registrerer ikke politiet – som et ledd i å kartlegge de bakenforliggende forhold – forbryternes religionsmessige tilhørighet?

Spørsmål 2: Vil det være ugreit for politiet å tilby holdningsskapende opplysningsvirksomhet i muslimske miljøer?

Politiet har ikke svart – kanskje får vi heller ikke noe svar.

Folket blir ført bak lyset – folket skal ikke få vite at muslimer i hopetall overfaller og voldtar norske jenter.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder