Løgnaktig god muslim anmelder SIAN

Mahmod Ahmad fra SV med jihad fi sabilillah

Løgnaktig god muslim anmelder SIAN

God muslim føler. Vil politiet basere seg på følelser - eller fakta? Etter sharia er en person krenket dersom han føler det slik. Etter norsk lov er rettstilstanden en helt annen. Dessverre ser vi generelt en kraftig shariatilpasning i praktisering og forkvakling av norsk lovverk hos norsk  politi. At de selv blir arbeidsløse den dagen de eventuelt lykkes med å medvirke til å ødelegge samfunnet vårt synes ikke å affisere skitne vantro norske politifolk. Hvor lojaliteten hos Ullensakerpolitiet ligger vil vise seg om kort tid.   

Jessheim på Ullensaker er ett av stedene vi har besøkt i år, der feilkulturelle såvel som norske lokalpolitikere i panikkmodus har tydd til udemokratiske og dels lovstridige tiltak i sine forsøk på å drepe demokratiet på en litt mer åpenlys måte enn det de gjør til daglig i sitt politiske virke.

Nå trer en av hovedpersonene bak den antidemokratiske kampanjen på Jessheim frem. Shariapoliti, SV-politiker, dokumentert løgner og  god muslim Mahmod Ahmad føler seg hetset.

Den gode muslim Mahmod Ahmad startet motarrangement allerede før vi hadde offentliggjort at vi skulle til Jessheim. Det er tydelig at folkeopplysning om islamproblemet ikke er velkomment i hans lille hjørne av det kommende verdenskalifatet.

Den gode muslim føler seg hetset. Det må han gjerne gjøre. Hets er i mange sammenhenger helt lovlig. Det er dessuten vanskelig å se hva han skulle være utsatt for, som kan falle innunder begrepet.

Jeg er i liten grad opptatt av hva folk føler, siden følelser ofte kan være påvirket av fordommer, sympati/antipati, samt beheftet med fravær av kompetanse, logikk og faktaorientering.

I islam derimot er alt mye enklere. Siviliserte verdikompass er deaktivert. Det er koranens forfatter som definere rett og galt, godt og ondt. Alt som truer islam (inklusiv SIAN) er ondt og må bekjempes. Det gjør da også pakistaneren på Jessheim etter beste evne.

 Som den gode muslim han er, drar Ahmad offerkortetHan har sovet dårlig etter å ha blitt kritisert for sin islamske oppførsel. Offermentaliteten og De Uintegrerbares bruk av dette er er effektivt våpen mot stupide konfliktsky skitne vantro. SIAN tilhører ikke denne gruppen. Vi er kompetente skitne vantro, og lar oss ikke begrense og intimidere av den slags psykologisk krigsføring.

Mahmod Ahmad ble i august avslørt av offentlig tilgjengelige innkallinger og referater da han spredde løgn om SIAN sin forestående folkeopplysningsstand. Han ble da også satt på plass av varaordføreren.

Eidsvoll Ullensaker blads utskremte Glenn Røsåsen dokumenterer i artikkelen og ikke minst i den ti minutters samtalen i forkant av artikkelen, at han er sterkt preget av kulturmarxistisk hjernevask, at han fullstendig mangler innsikt i hva islam og sharia er, og at han ikke har kvittet seg med alle de  forestillingene man putter inn i uskyldige ukritiske barnesinn i grunnskolen. Han er også - som vanlig er for kulturmarxister - ekstremt opphengt i hudfarge.  Journalisten er forskrekket over at jeg ikke anser pakistaneren som norsk, selv om han angivelig er født her. Røsåsen tok ikke ad notam at jeg ikke blir kineser av å flytte til Kina.  

Det virker som at journalisten mener at ”norsk” er det eneste saliggjørende, at man har mindre menneskeverd eller færre medmenneskelige kvaliteter dersom man ikke er ”norsk”. Denslags ubevisst rasisme er ganske vanlig blant kulturmarxister, men siden slike er utrent i konseptet logisk tenkning og refleksjon, ser de det ikke selv.

Den gode muslim Mahmod Ahmad må regne med å møte ubestridelige faktabaserte argumenter, dersom han havner i en vitneboks i straffesak mot undertegnede. Muslimløgn duger kanskje i sosiale medier og i lokalaviser, men ikke i en norsk rettssal.