Løgnaktig islamapologet angriper SIAN

Ervin Kohn latterliggjør motstand mot folkemord på ikkemuslimer

Løgnaktig islamapologet angriper SIAN

plakaten som Kohn misliker

I en kronikk i VG fremsetter Ervin Kohn løgnaktige påstander om islam. Når han har gjort sitt for å ufarliggjøre tankesettet som har som formålsparagraf å utrydde Kohn og hans likesinnede, retter han skytset mot SIAN. Kohn skriver: 

«Nylig ble en informasjonsplakat spredt av organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge. Selve navnet på organisasjonen bør få varsellampene til å gløde. Hva i all verden betyr det at Norge «islamiseres»? Kjøttfri mandag? Vegansk tirsdag? Prisøkning på svinekjøtt? Grønnfargen på den nye VY-logoen? Eller at alle må vaske hendene etter å ha vært på do?»

Her kreves åpenbart massiv kompetanseheving. Vi bidrar velvillig;

Islamisering er en prosess der et samfunn shariatilpasses. Dette skjer som regel over lang tid. Når islamiseringen er fullført er landet forvandlet til et shithole. De landene som islamiseres ved aggressiv voldelig islamsk adferd islamiseres raskere enn de landene som utsettes for demografisk krigføring slik Norge er offer for. Men alle nasjoner som invaderes av islam blir islamisert og okkupert, med mindre befolkningen avviser islams ondskap med de påkrevede håndfaste midler. Fasiten er dessuten at alle islamiseringsprosesser gjennom historien innebærer folkemord på ikkemuslimene. Fordi islam befaler det.

Kjøttfrie mandager og veganske tirsdager er konsepter som forbindes med klimahysteriske økokommunister. Muslimer spiser kjøtt. Ergo er Kohns utsagn en tåpelig ikkefaktabasert ikkemorsomhet.

Prisen på svinekjøtt i et islamisert Norge er neppe truet siden muslimer ikke spiser svinekjøtt. Det kan dog ikke utelukkes at prisen på svinekjøtt vil kunne stige i et islamisert Norge dersom islams klare negative holdning til svin medfører begrensninger på produksjonen. På den annen side er det sannsynlig at store mengder ikkemuslimske nordmenn på det tidspunkt har blitt myrdet av muslimene (fordi koranen befaler dette) slik at en begrenset tilgang til svinekjøtt matcher etterspørselen fra den desimerte flokken av norske dhimmifiserte konsumenter. I så fall vil man unngå en prisøkning på svinekjøtt.

Grønnfargen på togene som Kohn henviser til dreier seg om et forsøk fra Hege Storhaug på å være morsom ifm at Vy shariatilpasset arbeidsantrekkene til de ansatte. Som kjent er det ingen humor i islam. Kohn er godt tilpasset islam. Dessverre for Kohn sier koranen at han og hans like skal utryddes. I en normal verden burde Kohn fokusere mer på egen overlevelse, og mindre på å spre plattheter og løgner til skade for land og folk.

Å vaske hendene etter dobesøk er en selvfølgelighet i min kulturkrets. Det er tilsynelatende annerledes i Kohn sin kulturkrets. Vi som hensyntar kjent viten om ecoli og andre basselusker, vasker hendene våre. Jeg er glad jeg ikke er middagsgjest hos, eller må håndhilse på Kohn. Selv islam har en litt sunnere innstilling til personlig hygiene, enn apologeten Kohn. Reliance of the Traveller E9 slår fast plikt til å rengjøre seg etter dobesøk. Riktignok har islam komplett åndsforlatte regler for dobesøk (som for det meste annet), og rengjøring er bare påkrevet til en viss grad. Men det er ikke noe i islam som kan underbygge Kohn sin antydning om at det i et islamisert Norge vil være påbudt å vaske hendene. I følge sharia slipper muslimer å rengjøre rassen hvis kabelen er tørr. Da er også håndvask overflødig. Kjøp en shariasamling Kohn, og sett deg inn i islams fascinerende men akk så tilbakestående tankesett.      

I tillegg til det usaklige tøvet ovenfor, fremsetter også Kohn grove usannheter om teologien.

Kohn hevder at muslimer ikke har en religiøs forpliktelse til å hate jøder. Sannheten er at muslimer har en forpliktelse til å drepe jøder, iht koranen 5:64 jf 5:32-33. Koranen har rikelig med intoleranse, hat og ufordelaktige karakteristikker av jøder. Koranen og sunna er klar på at muslimer har en religiøs forpliktelse til å hate jøder og alle andre ikkemuslimer. Kohn er en løgner.

Kohn hevder at muslimer ikke har en religiøs rett til å lyve. Sannheten er at muslimer har en religiøs rett til å lyve når løgnen gavner islam. Dette har jeg tidligere dokumentert her.  Kohn er en løgner.

Kohn hevder at kristendom og islam brukes og misbrukes, og at det er en fortegnelse å hevde at kristendom er en kjærlighetsreligion og islam en krigersk religion. At religion tidvis misbrukes har Kohn rett i. Spørsmålet om hvor vidt religion brukes eller misbrukes avgjøres av en evaluering av den konkrete handling som hevdes å være i samsvar med den påberopte religionen. Her er det beviselig fundamentale forskjeller på islam og kristendom. Drap på «de andre» er en plikt etter islam, men en synd etter kristentroen. Dessverre er islams teologi tydelig på at  islam er fundamentert på invasjon, okkupasjon, plyndring, voldtekt, slaveri, ekstrem vold og folkemord. Ingen av disse parameterne gjenfinnes i kristendom. Dersom Kohn hadde tatt et tilsvarende oppgjør med jødedom ville ikke drøftingen vært like raskt unnagjort som for kristendom. Kristendom baserer seg på Kristus liv og lære i NT, og å bruke den som relativiseringsmateriale for å skjerme ondskapen i islam fra kritikk, er patetisk. Det er en farlig løgn, fordi løgnen kan lede folk ut på risikable fotturer i Marokko eller andre helseskadelige aktiviteter. Det hviler et tungt ansvar for mye av de siste årtiers død og elendighet på kulturmarxister og relativister som Kohn.

Ettr sine mislykkede forsøk på bagetellisering av fenomenet islamisering, og skamløs løgn til islams fremme, tar Kohn fart, og angriper plakatens oppfordring om å møte opp på SIAN sin folkeopplysningsstand og lære hva som motiverer voldelige muslimer. Kohn slår fast at «Plakaten forteller deg at du har noe å frykte. Og dette noe er sharia, islam og muslimer». 

Teologien og empirien støtter det faktum at ikkemuslimer har all mulig grunn til å frykte islam.  Dersom du ikke frykter islam, er du enten teologisk analfabet, idiot eller mannlig muslim i den til en hver tid herskende sekten.

Tatt i betraktning at islamproblemet er den definitivt alvorligste trussel mot menneskeheten i vår tid, bør det være akseptabelt at SIAN hever allmenhetens kompetanse om temaet. 

Kohn er bekymret fordi SIAN i den omtalte plakaten beskriver morderzombien Muhammed som et forbilde for muslimer. Jeg har aldri sett Kohn ta et oppgjør med de 91 koranversene som i likhet med SIAN påpeker at Muhammed faktisk er muslimenes forbilde, eller med sunnaen som forteller sannheten om profetens bedervede karakter.  

Det er dokumenterbart at muslimer kopierer profetens morderzombieadferd i ikke ubetydelig grad. Den kristne organisasjonen Open Doors har lagt frem tall som viser at kristne i muslimske majoritetsland har 143 ganger større risiko for å bli drept av en muslim, enn muslimer i et ikkemuslimsk majoritetsland.

Det må følgelig anses som et faktum at islam har en – for islam – positiv påvirkning på muslimenes drapstilbøyelighet.  Det er derfor livsfarlig for ikkemuslimer i Norge, når Kohn forsøker å kneble informasjonsformidling om islams potensiale til å påvirke muslimer til å begå islamske handlinger som i vår kulturkrets er ansett å være barbariske og straffbare.  

Kohn er opptatt av retorikk. Ord er visstnok farlige. Om en setning inneholder dokumenterbare fakta eller ei er irrelevant for slike som Kohn. Hatet mot faktabasert retorikk er blitt stadig mer utbredt hos dem som ikke har argumenter til støtte for sin sak, simpelthen fordi deres sak er dårlig, basert på usannheter, utopier, islam og annet pølsevev. SIAN baserer seg på empiri og teologi. Derfor møter Norgesfiender som Kohn oss med den type nedrig ordbruk som du finner i VG.

Kronikken til Kohn dokumenterer at han ikke liker sannhetssøken og fri meningsbrytning. Realiteten er at demokratiet hviler på det frie ordskiftet. Kohn motarbeider fundamentet for vår sivilisasjon. Det er ikke usannsynlig at denne adferden fra Kohn er fortsettlig. Kohn bør håpe på fortsatte statstilskudd til antisenteret sitt. Hans saklighets- og kunnskapsnivå indikerer langvarig arbeidsløshet, dersom han noen gang henvises til det normale arbeidsliv. Ikke vær som Kohn.