Oppgjør ja takk

Islam er islam uansett hvor mye du sminker grisen.

Får vi en etterlengtet avklaring av Fremskrittspartiets syn på islamproblemet?

Oppgjør ja takk

Oslo FrP tror at islam tilbyr permanent likeverdig sameksistens.

Maria Zähler påstår på egen facebookvegg, gjengitt på Utrop at høyresiden må ta et oppgjør med SIAN.

Dette skjer i forbindelse med en tale på Tøyen 2. april der Zähler ifølge Oslo FrP hevdet at SIAN driver dehumaniserende retorikk mot mennesker med en annen etnisk bakgrunn.

At tilknytning til et politisk tankesett er synonymt med etnisitet er nytt for meg. Hvilken rase er islamtilhengere? Ser de annerledes ut enn liberalistiske posører?

Zähler hevder det er nødvendig å endre hvordan vi snakker med og om våre medborgere. At folk som velger å følge Muhammeds islamversjon er motborgere – ikke medborger – er et tema vi kan la ligge. Dette anerkjenner sikkert også Zähler.

At budskapets form er viktigere enn dets innhold er jeg sterkt uenig med Zähler i. Samfunnsødeleggende krefter misliker kritisk blikk fra bedre mennesker. Derfor sutrer de over måten budskapet er fremført på, i stedet for å besvare kritikk av sitt bedervede tankesett, med faktabaserte argumenter.

Zähler er ikke den eneste FrP politikeren som ukritisk har kjøpt myter og løgner produsert av venstreblivne og muslimer. Det blir ikke akseptabelt av den grunn. Venstresidens politikere, NGO-er og venstreblivne offentlige tjenestemenn fremsetter stadig usannheter om SIAN. Dersom den reflekterte borger hører slike påstander, så spør oss. Vi kan dokumentere det meste av hendelser de siste årene, og det er aldri vi som er busemannen i disse enkeltsakene.

Zähler fremsetter en rekke uriktige påstander:

1) SIAN sprer hat mot mennesker.

Hvis du kan islam og ikke hater det, da er du enten mannlig muslim eller stupid. Hat mot et invaderende konkurrerende system for samfunnsstyring er ikke synonymt med hat mot mennesker.

Zähler er ikke muslim, så tankefeilen kan ikke skyldes muslimers generelt manglende evne til å se seg selv som individ adskilt fra troen, slik Shahram Shaygani tidligere har skrevet om. Dette innebærer med andre ord at Zähler sine verbale utgytelser er et resultat av en intellektuell kollaps fra Zählers side.

2) SIAN stempler alle muslimer i Norge som "de uintegrerbare".

Påstanden er feil, og er av den grunn heller ikke underbygget med konkrete eksempler. Vi snakker aldri om alle muslimer fordi de lever livet sitt på en milliard forskjellige måter. Vi snakker om islam og de muslimene som oppfyller koranens definisjon på muslim.

Vi beskriver de shariatilbøyelige som uintegrerbare, fordi de ved sitt tankesett og atferd beviser at de faktisk er uintegrerbare.

Her kunne man hatt en lang og interessant debatt om begrepet integrering, men den kan vi ta en annen gang.

3) «I SIAN er det helt greit og innenfor å skrive i sosiale medier at vi er tryggere med Breivik enn muslimen».

At nordmenn objektivt sett er tryggere med Breivik gående løs enn med de koranen definerer som muslimer gående løse er helt åpenbart, for enhver som har innsikt i teologi og verdenshistorie. At Zähler ikke har slik innsikt kan ikke legges SIAN til last. Temaet er for øvrig nærmere redegjort for HER.

4) «I SIAN er det helt greit og innenfor å si til pressen at de ikke fortjener å leve».

Jeg mistenker at Zähler ikke har hørt talen der det slås fast at systemmediene ikke har livets rett. Riktigheten av Bråtens påstand bekreftes jo av statsmakten selv, idet den holder bransjen kunstig i live ved bestikkelser/pressestøtte. Påstanden er misvisende og burde ikke vært fremsatt av Zähler på denne måten.

5) «De møter opp på folkemøter der folk kommer for å diskutere ting de er opptatt av i sine nærmiljøer, og skriker og roper og oppfører seg dårlig».

Å fremsette uspesifiserte og udokumenterte påstander om at vi driver med møteplaging, er under enhver verdighet for en norsk politiker. Selvfølgelig er det opportunt for Zähler å ordlegge seg slik, fordi den anklagede da umulig kan forsvare seg mot FrP politikerens Kafka påstander.  

Dessverre for Zähler har jeg opptak av alle eksterne møter jeg har vært på. Zähler inviteres til å konkretisere hvor/når vi har opptrådt hensynsløst på eksterne møter.

Jeg aksepterer ikke den slags nedrig omtale, og vil derfor belyse hva Zähler snakker om, basert på de myter og løgner jeg kjenner til at venstresiden har bygd omkring SIAN sin møtedeltagelse de seneste årene. Det eneste møtet jeg hittil har observert påstander om at vi har forstyrret, er Antirasistisk Senter sin lansering av hjernevaskingsportalen aldrimer22juli.no i 2018.

Dette er for øvrig samme nettportal som i 2020 fikk pepper fordi den utpeker FrP som ekstremister. Oh, the irony.

Rune Berglund Steen ønsket den gang SIAN velkommen innledningsvis men satte lokalet på hodet med tre politipatruljer for å kaste oss ut, så fort pengemannen Jan Tore Sanner hadde forlatt stedet. Vi ville trolig blitt tiltalt og dømt etter denne begivenheten, dersom jeg ikke hadde hatt lyd og bildedokumentasjon å fremlegge i politiavhør, som motbeviste ARS sine løgnaktige påstander.

RBS har gjentatte ganger over flere år fremsatt usanne påstander til likesinnede, om at vi krasjet hans offentlige møte. For at enhver skal kunne gjøre seg opp en mening om hvem som plager hvem her, har jeg lagt ut video fra ARS sitt angrep på SIAN HER.

Under samtalen i denne videoen fremkommer påstand fra Vivian Brattsti Sørensen om at jeg har oppført meg ufint i et annet arrangement. Basert på tidspunktet - samt det faktum at jeg aldri har oppført meg ufint på arrangementer - legger jeg til grunn at det siktes til episoden da voldsmuslimen Mikail Adampour angrep meg på åpen gate idet jeg var i ferd med å utøve mine politiske rettigheter ved en SIAN aksjon i det offentlige rom. At det tidligere hadde foregått et innendørs arrangement i nærheten som jeg ikke deltok på, er ikke synonymt med at jeg forstyrret det allerede avsluttede arrangementet.

Mina Adampour avga i sakens anledning uriktig beskrivelse av faktum i sin vitneforklaring til politiet, men saken ble henlagt fordi jeg hadde opptak som beviste at det var broren hennes som angrep meg.

Fakta hindrer ikke venstreblivne og uintegrerbare i å bygge myter basert på Mina Adampour sin løgn. Dette menneskematerialet hater fakta.

6) SIAN selger en løgn om at de som kritiserer dem egentlig står i ledtog med fundamentalistiske muslimer.

Her bygger Zähler stråmann. Det er en vanlig syssel blant de som mangler saklige argumenter. Påstanden fra Zähler lar seg ikke underbygge, fordi den er usann.

En norsk politiker behøver ikke stå i ledtog med moskéene for å bedrive Norgesfiendtlig politikk. Det er tilstrekkelig å være globalist og/eller ryggradsløs.

De fleste ikkemuslimske politikere bidrar til islamiseringen fordi de er mer opptatt av egen kortvarig gevinst enn av nasjonens beste. Det er ynkeligheten hos Stortingspartiets representanter som gjør at Norge fremdeles har et islamproblem.

For øvrig er «fundamentalistisk muslim» synonymt med «muslim» slik koranen definerer dette ordet. Jeg misliker politisk korrekte tåkeleggende omskrivninger som mangler fundament i teologien.

7) «Jeg synes ikke det er riktig å beskrive innvandring som en kreftsvulst og å komme med sveipende generaliseringer om at "muslimer er sånn og sånn".

SIAN har aldri beskrevet konseptet «innvandring» negativt. Innvandring som sådan er ikke et tema for SIAN. At uhorvelige mengder uintegrerbare innvandrer betyr ikke at enhver innvandring er et problem. Zähler misbruker begrepet innvandring for å tilsløre at dette dreier seg om islamproblemet.

Å kalle islam for kreft har åpenbart gode og saklige begrunnelser. Vi er ikke de eneste som gjør det.

Brigader S.K Malik som skrev The Quranic Concept of War, slår i sin bok fast at ikkemuslimer er en kreft på menneskehetens organisme, som må fjernes med vold. Er denne svært gode muslimen rasist? Får han bli medlem hvis han prøver å melde seg inn i Fremskrittspartiet?   

Ekte islam slik Muhammed definerte konseptet, blir av selverklærte muslimer definert som kreft. Er disse muslimene rasister?

Koranen sier at vi har en sykdom i våre hjerter fordi vi ikke er muslimer. Er det rasistisk?

SIAN har aldri hevdet at muslimer er sånn og sånn. Vi påpeker at folk koranen kaller «muslim» og de Muhammed kaller «gode muslimer» har helt spesielle og etter norske forhold særdeles uønskede personlige egenskaper. Fordi de kopierer Muhammed.

Å omtale det som i dagligtale beskrives som «muslimer» er muslimologi. Det er ikke av interesse for oss. Vi sysler med islam. De fleste etniske nordmenn skjønner at ideologi og individ er to forskjellige ting.

Samfunnsdebatten ville være tjent med at debattdeltagerne forholder seg til fakta fremfor myter og løgn. For øvrig ser jeg frem til å møte FrP og ta det bebudede oppgjøret med våre holdninger. Dette oppgjøret interesserer sikkert også FrP sine velgere.