Intoleransens ansikt

Vivian Brattsti Sørensen. Intoleransens ansikt.

Venstrebliven statslønnet aktivist bak nedrig nedrakking av Fremskrittspartiet

Intoleransens ansikt

Antirasistisk Senter har fått pepper fordi senterets hjernevaskingsportal aldrimer22juli.no karakteriserte Fremskrittspartiet som ekstremister. På nettstedet kunne de unge hjernevaskingskandidater lese;

«Det norske Fremskrittspartiet har slektskap til de nordiske fascistoide partiene, og har fascistiske trekk, men kan ikke regnes som et fascistisk parti. Blant annet mangler partiet for eksempel de sterke nasjonalistiske og autoritære trekkene. Det er for øvrig et vanlig resonnement at man ser fascistoide trekk hos de andre, men ikke hos seg selv».

Den siste setningen ovenfor burde vekket nevronene i skallen på de ARS ansatte som formulerte utsagnet. Deres egen menings- og verbalfascisme er nemlig konstatert å lede til venstrefascistisk vold utført av deres egne sympatisører. Som én av dem som har vært rammet av denne gode volden flere ganger, finner jeg ARS sin politiske ekstremisme problematisk.

Videre anføres det i hjernevaskingsportalen;

«Visste du at…? Vi kan dele det høyreekstreme miljøet inn i fire hovedgrupper: nynazister, generelle innvandringsmotstandere, islamkritikere og muslimske ekstremister. De siste årene har det vært en markant økning i aktiviteten til norske høyreekstreme».

Måten ARS formulerer utsagnet på, gjør det som egentlig er en påstand til et konstatert og udiskutabelt faktum. Dette er en betenkelig praksis hvor ARS i realiteten bedøver elevenes kritiske sans. Ved å motarbeide elevenes egen sannhetssøken på denne måten, er faktisk ARS selv en alvorlig trussel mot demokratiet, jamfør nødvendigheten av sannhetssøken understreket i NOU 1999:27.  

Fagmiljøet i PST kobler ekstremismebegrepet til voldsvilje. At PST selv de siste to årene tilsynelatende har sklidd ut i politisk styrt aktivisme og tidvis ordlegger seg i strid med eget begrepsapparat er forhåpentligvis ikke et tegn på at PST har lagt seg på aktivistlinja til ARS. Alle oppegående forståsegpåere holder på PST definisjonen. Man erkjenner at man trenger presise begreper om man skal kunne bekjempe et  fenomen.

Å blåse opp et problem hinsides reelle proposjoner er kontraproduktivt dersom målsetningen er problemløsning, men særdeles gavnlig dersom målsetningen er høyere tilskudd til en selv på neste statsbudsjett.

Dette har farget innsatsen til ARS ved produksjonen av hjernevaskingsportalen aldrimer22juli.no.

At ARS selv forsto at de måtte redigere vekk påstanden om FrP skyldes kanskje at til og med deres venner i Dagbladet skrev om saken.

Jeg gikk gjennom portalen etter lanseringen i april 2018 og teksten har stått der hele tiden. Personlig reagerte jeg ikke nevneverdig den gang på at ARS brunskvetter alt og alle utenfor den utvidede venstreside. Adferden er jo helt i samsvar med deres modus operandi.

At ARS beskriver oss i SIAN som høyreekstreme tar jeg helt med ro. Ekstremisebegrepet brukes jo av de mest ihuga venstreblivne slik som med rasismebegrepet. Ordene blir innholdsløse idet de favner nærmest alt og alle. Har du lest Lars Gules bok «Ekstremismens kjennetegn» vet du hva jeg mener. Ikke løp og kjøp.    

SIAN deltok som eneste Norgesvennlige representant, på lanseringsmøtet for nettportalen på Håndverkeren den 10.4.18. Rune Berglund Steen (RBS) ønsket SIAN velkommen innledningsvis (slik det fremkommer av mitt lydopptak), men satte lokalet på hodet med tre politipatruljer for å kaste oss ut, så fort pengemannen Jan Tore Sanner hadde forlatt stedet. Dette  visualiserer intoleransen som råder blant de ARS ansatte.  Vi ville trolig blitt tiltalt etter denne begivenheten, dersom jeg ikke hadde hatt lyd og bildedokumentasjon å fremlegge i avhør. En statsstøttet løgner har større troverdiget hos Statsmakten enn to frittstående menneskerettighetsaktivister som stadig tramper den samme Statsmakten på tærne.

At ARS også politianmelde meg for denne filmen er en god indikasjon på at ARS ikke ønsker at deres egen intoleranse skal kringkastes til allmenheten.

Begge forhold visualiserer på en fin måte den intoleranse som ARS nærer til politiske motstandere, og hvilke nedrigheter personalet i ARS er villige til å ty til mot politiske meningsmotstandere.

Det interessante i dag er om beskrivelsen av Fremskrittspartiet er uttrykk for en glipp, eller om det er en ukultur  som man bare må forvente i et venstreblivent aktivistmiljø. Videre, hvilke konsekvenser bør dette ha for Statsmaktens pengedryss over et slikt menneskefiendtlig aktivistmiljø.  

RBS har i media vært avvisende til å fortelle hvem som er ansvarlig for «blunderen». Men i hans åpningstale under lanseringen på Håndverkeren sa han at Vivian Brattsti Sørensen er ansvarlig for utviklingen av hjernevaskingsportalen aldrimer22juli.no. Sørensen er prosjektleder i ARS og var den som sto for selve «presentasjon av nettressursen» slik det også  fremgår av den utdelte dagsorden for lanseringsmøtet.

Litteraturviteren RBS kunne med fordel hatt et mer kritisk blikk på egenprodusert litteratur. Han sier følgende rett før lunch i lanseringsmøtet:

«Rasisme er en sånn altomfattende greie, og det er også noe av det mest grunnleggende man trenger å forstå, både som lærere og som hvite elever, hvor altomfattende det kan være, hvor uforutsigbart det kan være. Jeg tror det er den viktigst forståelsen man trenger å hamre inn i skolen».

For Antirasistisk Senter er altså det viktigste aspektet ved deres arbeid, å hamre inn idéen om at rasisme er noe som hvite mennesker bedriver.

Er dette et tankesett som regjeringen stiller seg bak og ønsker å bruke penger på å få mer av?