Pakistansk politiker mener seg ærekrenket over å bli kalt pakistaner

Krenkelseshysteriet truer demokratiet

Pakistansk politiker mener seg ærekrenket over å bli kalt pakistaner

Hva slags negative assosiasjoner går gjennom hodet ditt når du hører ordet «pakistaner»? Man skulle tro svaret var «ingen», dersom hodet sitter på en pakistansk kropp. Men den gang ei.

Den lettkrenkelige Mahmod Ahmad som representerer Sosialistisk Venstreblivenparti i Ullensaker politianmeldte undertegnede i forbindelse med vår stand på Jessheim i 2019.

Saken ble henlagt som intet straffbart forhold.

Riktignok tok den stupide politijuristen Mette Eriksen på Lillestrøm politistasjon ut siktelse mot meg for tre brudd på straffeloven § 185, men saken ble henlagt som intet straffbart forhold av statspolitiet på Hamar.

Som belønning for denne siktelsen besøkte SIAN Lillestrøm i år, og sørget for at overtidsbudsjettet fikk ben å gå på. Våre represalier er alltid innenfor loven. Slik sett tjener SIAN som et forbilde for politietaten.

Jeg beskyldte altså Ahmad for å være pakistaner. Dette i tråd med min oppfatning av hva som er henholdsvis «norsk» og «pakistansk». Dersom politiet skulle tiltalt meg for å hevde at noen er pakistaner, innebærer det at den norske statsmakten faktisk mener at alle pakistanere er laverestående vesener, eller har andre sterkt negative karakteristika. En slik konklusjon er umulig for aktor å bevise. Følgelig henla politiet denne delen av siktelsen.

Jeg beskyldte også Ahmad for å opptre som shariapoliti. Link til relevant video er i denne artikkelen.

Hvor vidt Ahmad har eller ikke har opptrådt som shariapoliti har vi åpenbart forskjellige oppfatninger av. Jeg baserte min påstand på fakta.

Uansett er det slik at straffeloven §185 beskytter en rekke nærmere angitte «utsatte» grupper. Politikere er ikke blant de grupper som er beskyttet av straffebudet. Sharia er politikk, og å beskylde noen for å praktisere politikk er ikke straffbart, slik også politiet har konkludert med.

I en facebookpost 17.8.19 koblet Ahmad Manshausterroren til SIAN og foreslo å benytte ballonger i et politisk arrangement. Jeg slo da fast at man ikke kan bekjempe terror med ballonger. Jeg betrakter dette som et empirisk faktum.

Politiadvokat Mette Eriksen på Lillestrøm politistasjon tok likevel ut siktelse idet hun mente denne replikken var hatefull.

Det er litt synd at dette punktet i siktelsen også ble henlagt. Vi kunne trengt noen humorinnslag i det som vil bli en brutal personforfølgelse fra statsmakten sin side, når det kulturmarxistiske statspolitiet på Hamar om kort tid berammer rettssak mot undertegnede. De konkrete momentene i denne tiltalen kommer jeg tilbake til senere.  

Nytt i dag er at Ahmad ikke slår seg til ro med at de anmeldte forhold åpenbart ikke er straffbare. Han opplyser at han vil anmelde meg for ærekrenkelse.

Jeg har anklaget Ahmad for å være islamist. Islamisme er politisk islam, ordet er synonymt med shariatilbøyelig. Når påtalemyndigheten mener at «shariapoliti» er innenfor, er de trolig av samme oppfatning med hensyn til ordet «islamist». Det kunne uansett vært interessant å høre Ahmad i vitneboksen ta avstand fra alle deler av koran og sunna som omhandler politisk islam.

Ahmad sutrer over at jeg har kalt ham jihadist. Tatt i betraktning at koranen og Muhammed beskriver det å flytte til Norge som en form for jihad, ser jeg frem til å høre ham ta avstand fra enda mer av koran og sunna, fra sin plass i vitneboksen. Sharia er klar på at hvis han fornekter ett eneste vers er han en frafallen.

Jeg har anklaget Ahmad for å være en god muslim. Anser han det som ærekrenkende? Personlig vil jeg betrakte et slikt utsagn rettet mot meg som ærekrenkende fordi jeg baserer meg på vestlig sivilisert etikk og moral, og en god muslim etter koranen og Muhammed sin definisjon er per definisjon et ekstremt dårlig medmenneske, vurdert etter norsk etisk kompass.

Det at en muslim får vondt i krenken sin av det jeg har sagt, understreker bare at vi må ha mer krenkelse, helst hver eneste dag. Det er helt nødvendig for å tvinge uintegrerbare gjester til å enten akseptere våre vestlige frihetsverdier, herunder retten til å krenke – eller å kjøpe enveisbillett til opprinnelseslandet.

Ahmad er en av hundretusentalls muslimer som fremstår som en moderat hyggeligmuslim, men som åpenbarer en uakseptabel islamsk tankegang når du pirker litt i holdningene hans.

Dersom Ahmad insisterer på å opprettholde en islamsk krenkelsesterskel, dokumenterer han riktigheten av min påstand om at han er deporteringskandidat.

Dersom «deporteringskandidat» høres krenkende ut, så kall ham gjerne «relokaliseringskandidat» - etter svikerregjeringens nytale.