Ramadan er en manifestering av islams kjernevirksomhet

dette er dårlige nyheter for ikkemuslimer

Ramadan er en manifestering av islams kjernevirksomhet

De som koranen og Muhammed definerer som gode muslimer hater oss alle, fordi islam sier at de skal gjøre det.

Det islamske hatet slår ikke sjelden ut i de ovennevnte gode muslimers islamske handlinger rettet mot sårbare ikkemuslimer.

Under ramadan belønnes islamsk barbari ekstra, ifølge teologien.

Det er ikke noe som er mer ramadansk enn drap.

Som jeg har dokumentert i forbindelse med en tidligere ramadanbegivenhet; Ramadan og islamsk jihad hører sammen.

Sårbare ikkemuslimer som vet dette og forholder seg til faktum, har bedre forutsetninger for å få oppleve egen alderdom, enn stupide godfjotter som insisterer på at alle er vi like, og i særdeleshet de som bekjenner seg til Muhammeds erobrerideologi.

Politiet er blant dem som vet godt at islamsk høytid har andre implikasjoner enn ikkeislamske høytider.

- Vi skal gjøre tiltak for at de ikke begår islamske handlinger, sa Oslo politidistrikt til Nettavisen.

I samme artikkel stemmer Natteravnene i samme budskap; Islamsk høytid innebærer islamsk atferd og dertil hørende bekymring hos de som på frivillig basis deler ut ikkemuslimsk medmenneskelighet til natteranglere av alle valører. 

Hva er grunnen til at politiet erkjenner at muslimer er tilbøyelige til å gjøre ting som er lov etter sharia men ulovlig etter våre menneskeskapte lover, under Ramadan?

Har du noensinne observert ekstraordinær politimobilisering i forkant av julebukksesongen?

SIAN har to politiske markeringer under ramadan, Bærum og Eidsvolls plass. Når man vet hvor unorsk de uintegrerbare gjestene oppfører seg resten av året, blir det interessant å se hvor islamsk de oppfører seg når de er både sultne, sinte og lokket av himmelsk ramadanbonus.