Uintegrerbare barbarer viste islams sanne vesen i Drammen

Allahu akbar jallet i den islamske enklaven.

Uintegrerbare barbarer viste islams sanne vesen i Drammen

Norsk

Unorsk

Sint uintegrerbar

Mats Andreas Hermansen, dagens sinteste etnisk "norske"

SIAN sin menneskerettighetsaktivisme i Drammen avkledde fullstendig Det Uintegrerbare Herrefolket som var møtt frem for å høre om muhammedanske forferdeligheter. Drammens fremmøtte barbarer likte dårlig at SIAN rippet opp i ondskapen som fremgår av trilogien, og som forplikter alle muslimer i deres jordiske livsførsel.

Talene kan sees her; Lars Thorsen, Kareem Sadraee,  Max Hermansen, Ellen Due Brynjulfsen, Lars II, Max II,  Anna Bråten

Koranepisoden fra Bråtens tale her og her.

Islamiseringen av Drammen skjer i et sjokkerende raskt tempo. På en halv generasjon er antallet Uintegrerbare doblet. Om ti år er De Uintegrerbare i flertall i kommunen, dersom takten opprettholdes. Allerede nå  er Drammen et regelrett helvete for ikkemuslimer. For ungdommer, homofile og for eldre. Islam skåner ingen. Heller ikke sine egne; Balkongflickor er et kjent islamsk fenomen.

Politi og løgnmedia i den drammenske enklaven gjør sitt ytterste for å undertrykke sannheten om det giftige slimsløret som ligger over byen. Som en respons på de uverdige og totalt uakseptable forhold som politi og politikere lar befolkningen leve under, har mødre nå engasjert seg for å kreve tryggheten tilbake. De er lei av å få hjem trakasserte, mishandlede og ranede skoleungdommer. Frem med høygafler, fakler, tjære og fjær, damer. La svikerne få det de fortjener.

Til tross for at regjeringen har pekt på Fjell som et problemområde, får SIAN tyn for å gjøre det samme. Vi er riktignok åpne nok til å erkjenne at islamproblemet i Drammen strekker seg videre enn Fjell, men det er urimelig å klandre SIAN for å klargjøre årsakene til at muslimer oppfører seg islamsk.

De Uintegrerbare i Drammen er så beruset av fremgangen i islamiseringsprosjektet, at de allerede har foreslått å gi gatene islamske navn. Et greit tegn på det totale fravær av integreringsvilje.

Drammen og omegn tros og livssynsforum hadde møtt frem for å markere støtte for islams sak. Dette er et prosjekt som går ut på å dysse ned de gufne sidene ved islam, og lulle seg inn i en livsfarlig tilstand av multikulti eufori. Den tilstanden har skylden for mang en vantros altfor tidlige og bråe død.  Forumets innsats går ut på at ymse trosretninger møtes, at muslimene smiler, og så er alle teologiske og historiske sannheter plutselig annullert. De bygger bro, må vite. Slik at islams invasjonsekspress skal få bedre kjøreforhold. Dessverre viste det seg at De Uintegrerbare ikke er så hyggelige som troende fra andre religioner. Det kunne vi fortalt på forhånd.

SIAN vil ikke bygge bro. Vi vil bygge mur. Godfjottene møtte opp til informasjonsstanden og oppførte seg som det hør og bør, pent. Presten prøvde sågar å stagge noen av de voldsparate uintegrerbare, da det begynte å koke. Den hyggelige men noe naive bedemann fra Fjell, ble orientert om at den kristne organisasjonen Open Doors har lagt frem tall som viser at kristne i muslimske majoritetsland har 143 ganger større risiko for å bli drept av en muslim, enn muslimer i et ikkemuslimsk majoritetsland. Hvorfor ting skulle være annerledes i Drammen i dag enn det er og har vært i resten av verden til alle tider, skulle vært interessant å vite.  

De subversive folkefiendene i Motmakt var også til stede. I stedet for å flytte til Venezuela eller Pakistan selv, ønsker de å gjøre Norge til et møkkhøl der deres egne ubrukelige utopiske ideer kan ødelegge livet til millioner av mennesker. Det er lumpent.

Det fortelles også at oslopolitiet stoppet en større kontingent antifapersonell på Oslo S forut for arrangementet.

På slutten av arrangementet opptrådte politiet på en slik måte at en koran havnet på bakken. Dette avstedkom islamsk adferd hos de fremmøtte uintegrerbare. Hos det islamofile Drammens Tidende var eneste fokus at SIAN hadde som hensikt å provosere, og at det var uhyrlig at vi ikke tilpasser vår virksomhet til å behage følelseslivet til de hitreiste okkupanter. Drammens Tidende viser på en fin måte at de kun er opptatt av de lettkrenkelige Uintegrerbares følelsesliv. At de ikke er opptatt av norsk lov. At de ikke er opptatt av ytringsfrihet. Slik graver DT sin egen grav, både profesjonelt men også bokstavelig idet de motarbeider demokratiet og fremmer kalifatet.

Politiet stoppet arrangementet da koranen havnet på bakken. Politiet oppga selv at de avbrøt folkeopplysningen fordi det var fare for SIAN sin sikkerhet på grunn av de tilstedeværende uintegrerbare sin islamske oppførsel. Slik har politiet på en fin måte dokumentert hvem det er som hersker i den islamske enklaven Drammen.

SIAN er ikke mer opptatt av islamproblemet i Drammen enn i resten av landet, men tilstanden i Drammen er godt dokumentert, og byen er udiskutabelt blant landets verste islamhøl – naturlig nok siden byen huser stor andel uintegrerbare. Drammen er et fint bilde på neste steg på den nedadgående dødsspiralen, her har mange norske småbyer noe å lære. Ikke vær som Drammen!