Islam og islamisering

Tekst: | Publisert: fre 26.02.2010 kl. 13.40
Religiøs privatskoleundervisning må underlegges norsk lovgivning
Dette forhindrer ikke at foreldre, i henhold til foreldreretten og menneskerettighetene, selv skal kunne bestemme den religiøse- eller livssynsmessige opplæring for sine barn. De må få full anledning til å drive med privat religionsopplæring, det være seg i hjemmet, i koranskolen eller i kristne privatskoler.
Tekst: | Publisert: fre 12.02.2010 kl. 18.41
Ta Universitetsplassen tilbake!
Dette er neppe tilfeldig. Universitetsplassen i sentrum har huset noen av de fakulteter som opp igjennom Norges historie har vært fanebærere for det liberale, vitenskaplige og tolerante Norge. Vi snakker om det juridiske fakultetet, institutt for kriminologi og tidligere deler av det medisinske fakultetet. Alle er vitenskaplige institusjoner med røtter i det liberale Europa.
Tekst: | Publisert: ons 10.02.2010 kl. 14.54
Muslimer skaper ufred også i Norge
Fredag (etter fredagsbønnen) og lørdag ettermiddag har muslimer planlagt to demonstrasjoner som kan komme ut av kontroll. Flaggbrenning, hærverk, vold og andre kriminelle handlinger, kan politiet ikke se bort fra.

Sider