Islam og islamisering

Tekst: | Publisert: lør 12.09.2009 kl. 09.49
Politikerne rørte ikke den tikkende bomben
Politikerne rørte ikke den tikkende bomben under valgkampen – som er trusselen fra islam, innvandrings-, asyl- og integreringspolitikken, samt kostnadene ved denne politikken – som ifølge Human Rights Service i år kan komme opp i 25 milliarder kroner. Riktignok snakket politikerne helt overfladisk om noen av disse problemene, men ingen, ikke en gang Siv Jensen, våget å fortelle om den reelle situasjonen.
Tekst: | Publisert: tor 10.09.2009 kl. 11.43
MUFerne får varig opphold i Norge
Arbeids- og inkluderingsdepartementet meddeler i en pressemelding datert 13. juli at irakere med midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening, som kom til Norge på slutten av 1990-tallet – såkalte MUFere – nå kan søke om oppholdstillatelse som danner grunnlag for varig opphold. I rundskrivet fra departementet heter det at:
Tekst: | Publisert: lør 15.08.2009 kl. 08.16
Skolemyndighetene lukker øynene for ramadantyranniet mot elevene
Hva hadde skjedd med norske foreldre som sendte sine barn til skolen en hel måned uten å ha spist frokost – og med forbud mot å smake mat hele dagen? De hadde naturligvis blitt anmeldt til politiet for brudd på FNs barnekonvensjon fordi å hindre barn i å spise er ikke ”til barnas beste”. Den religiøse kultus er også i strid med norsk lov som krever at skolen skal gripe inn når det er tale om mishandling og omsorgssvikt i forhold til barnas naturlige behov.

Sider