Islam og islamisering

Tekst: | Publisert: tir 15.09.2009 kl. 10.42
Det ble ingen forandring!
Imidlertid må det sies at FrP nok pekte på noen av faresignalene, men bare under ¼ av velgerne tok innover seg de mottiltak partiet ville iverksette. Det kan derfor ikke være tvil om at det er folket selv som ikke i tilstrekkelig grad vektlegger farene knyttet til islam som politisk bevegelse. Trolig vil islamistene i enda større grad krever særordninger basert på islam som religion – muligens vil folket da si at nok er nok. Dette kan bety at omkampen i 2013 får et helt annet utfall.
Tekst: | Publisert: lør 12.09.2009 kl. 09.49
Politikerne rørte ikke den tikkende bomben
Politikerne rørte ikke den tikkende bomben under valgkampen – som er trusselen fra islam, innvandrings-, asyl- og integreringspolitikken, samt kostnadene ved denne politikken – som ifølge Human Rights Service i år kan komme opp i 25 milliarder kroner. Riktignok snakket politikerne helt overfladisk om noen av disse problemene, men ingen, ikke en gang Siv Jensen, våget å fortelle om den reelle situasjonen.
Tekst: | Publisert: tor 10.09.2009 kl. 11.43
MUFerne får varig opphold i Norge
Arbeids- og inkluderingsdepartementet meddeler i en pressemelding datert 13. juli at irakere med midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening, som kom til Norge på slutten av 1990-tallet – såkalte MUFere – nå kan søke om oppholdstillatelse som danner grunnlag for varig opphold. I rundskrivet fra departementet heter det at:

Sider