Islam og islamisering

Tekst: | Publisert: lør 15.08.2009 kl. 08.16
Skolemyndighetene lukker øynene for ramadantyranniet mot elevene
Hva hadde skjedd med norske foreldre som sendte sine barn til skolen en hel måned uten å ha spist frokost – og med forbud mot å smake mat hele dagen? De hadde naturligvis blitt anmeldt til politiet for brudd på FNs barnekonvensjon fordi å hindre barn i å spise er ikke ”til barnas beste”. Den religiøse kultus er også i strid med norsk lov som krever at skolen skal gripe inn når det er tale om mishandling og omsorgssvikt i forhold til barnas naturlige behov.
Tekst: | Publisert: fre 14.08.2009 kl. 22.47
Ramadan i det norske samfunn en udetonert skandalebombe
Lørdag den 22. august starter muslimenes Ramadan som varer en måned – en religiøs kultus som er en rystelse i ethvert muslimsk hjem – og som setter liv og helse i fare både for muslimer så vel som for norske borgere. Hvem vil la seg operere av en muslimsk kirurg som etter å ha fastet i 20-30 dager går mer eller mindre i svime? Hva med trikkeføreren som ikke har fått mat på 14 timer?
Tekst: | Publisert: søn 05.07.2009 kl. 12.00
Omfattende, økonomisk mislighold i Pakistan velferdsorganisasjon
Foreningen Pakistan velferdsorganisasjon har siden 1974 bygget seg opp en anselig posisjon i det pakistanske miljøet i Norge, og er per i dag landets største innvandrerforening. Foreningen ledes av Fazal Hussain, og stortingskandidat for Arbeiderpartiet Khalid Mahmood har vært en sentral skikkelse med flere styreverv i foreningen siden 1970-tallet.

Sider