Islam og islamisering

Tekst: | Publisert: man 08.03.2010 kl. 10.40
Statlig hets mot det norske folk
På forsiden er limt inn islamkritiske avisoverskrifter med en ledsagende tittel: ”Medieskapt islamfrykt”. Å gi media skylden for den utbredte islamfrykten som gjør seg gjeldende over hele Europa, er fullstendig feil. Det er faktiske forhold som ligger til grunn for uroen. Islam har nemlig i snart 1400 år ved okkupasjon og terror på tre kontinenter tatt livet av ca. 290 millioner mennesker. Islamske terrorister slår til over alt.
Tekst: | Publisert: søn 07.03.2010 kl. 20.27
Islams stygge ansikt
Det skulle heller ikke gå lang tid før flere kjente personer kom på banen for å gi uttrykk for at Mohammad hadde overtrådt ytringsfrihetens rammer. Høyre-leder Erna Solberg uttalte at ”terroradvarselen som ble fremsatt under demonstrasjonen, var et alvorlig tilbakeslag for integreringen.” Hun fryktet også at ”den åpne og liberale dialogen ville bremses i frykt for terror”.
Tekst: | Publisert: fre 26.02.2010 kl. 13.40
Religiøs privatskoleundervisning må underlegges norsk lovgivning
Dette forhindrer ikke at foreldre, i henhold til foreldreretten og menneskerettighetene, selv skal kunne bestemme den religiøse- eller livssynsmessige opplæring for sine barn. De må få full anledning til å drive med privat religionsopplæring, det være seg i hjemmet, i koranskolen eller i kristne privatskoler.

Sider