Medier og journalistikk

Tekst: | Publisert: man 18.11.2013 kl. 08.59
SIAN innklager avisen til Norsk Redaktørforening
Klagen ble drøftet på SIAN's medlemsmøte 13. november. Det ble her gitt uttrykk for forferdelse og skuffelse over - at mens redaktørene priser ytringsfriheten i festtalenes svulstige erklæringer - får pipen en annen lyd på det konkrete plan. Klagen som ble vedtatt sendt til Norsk Redaktørforening har denne ordlyd:
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tor 24.10.2013 kl. 14.32
Satte Redaktørplakaten til side - Aftenposten sa ja
Det er få andre redaktører som snakker så velbegrunnet som Arne Strand når det gjelder nødvendigheten av å bevare ytringsfriheten - men det er i festtalene - og der det ellers høver seg å bruke de store honnørordene uten at det koster noe. I denne saken «kostet det noe» - og Arne Strand la seg flat for de krefter som nettopp tar sikte på å kvele det frie ord.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: ons 25.09.2013 kl. 18.38
Avisen nekter å se - og skrive om moske-saken
VG-vern sikrer islam! Nå har VG nok en gang stilt seg bak islam. Islam er en religion, skriver avisen - og stikker dermed under stol at islam er politikk, ond politikk. Det er åpenbart utenfor enhver rimelighet å brenne ned 124 moskeer som til nå er etablert i Norge. Heller ikke vil det være mulig å «brenne» moskeenes -antidemokratiske budskap – som er det samme i Norge som over alt ellers i verden der islam har fått fotfeste.

Sider