Medier og journalistikk

Tekst: Christen Krogvig | Publisert: tir 09.12.2014 kl. 22.34
Dagsavisen nekter SIAN tilsvar
Dagsavisen publiserte 5. november et oppslag av Øyvind Strømmen. I oppslaget utsettes SIAN for usaklig kritikk.
Tekst: | Publisert: man 18.11.2013 kl. 08.59
SIAN innklager avisen til Norsk Redaktørforening
Klagen ble drøftet på SIAN's medlemsmøte 13. november. Det ble her gitt uttrykk for forferdelse og skuffelse over - at mens redaktørene priser ytringsfriheten i festtalenes svulstige erklæringer - får pipen en annen lyd på det konkrete plan. Klagen som ble vedtatt sendt til Norsk Redaktørforening har denne ordlyd:
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tor 24.10.2013 kl. 14.32
Satte Redaktørplakaten til side - Aftenposten sa ja
Det er få andre redaktører som snakker så velbegrunnet som Arne Strand når det gjelder nødvendigheten av å bevare ytringsfriheten - men det er i festtalene - og der det ellers høver seg å bruke de store honnørordene uten at det koster noe. I denne saken «kostet det noe» - og Arne Strand la seg flat for de krefter som nettopp tar sikte på å kvele det frie ord.

Sider