Medier og journalistikk

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tir 23.10.2012 kl. 23.43
Brennpunkt - i strid med NRKs egne programregler
Brennpunkt-programmet som NRK sendte i kveld er etter alt å dømme i strid med NRK's egne programregler. Her heter det nemlig at saksfremstillingen skal være korrekt og at alle oppfatninger som har krav på allmenn interesse skal komme til orde. Dette gjelder i særlig grad programmer som er kontroversielle. Programmet i kveld skulle ta for seg den såkalte høyreekstreme anti-islambevegelsen, men i stedet fikk vi en ekstrem og ensidig demonisering av den samme bevegelsen. Seerne sitter igjen med...
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: man 22.10.2012 kl. 22.28
Brennpunkt angriper den «anti-islamske rørsla»
Det er all grunn til å frykte det verste i retning av ensidig fordømmelse av alt og alle som bekjemper islam – når NRK Brennpunkt i morgen kveld sender en større anti-islamsk reportasje. De venstreorienterte reporterne tar åpenbart islam indirekte i forsvar – og fremstiller «den voksende antiislamske rørsla» som hatefull. Programlederen spør: Hvor kommer hatet fra? Hvem er hjernene bak? NRK setter oss tilbake til 1930-årene – da det var krav fra samfunnsaktører: Ingen kritikk av...
Tekst: Bodil - SIAN's nettavis - redaksjonen | Publisert: ons 17.10.2012 kl. 14.44
Fædrelandsvennen angriper SIAN for grove forenklinger
«Vi har svært lite til overs for innholdet i de synspunktene Tumyr forfekter. De er preget av grove overforenklinger og urettferdige generaliseringer av troende muslimer. Enhver kritikkverdig handling utført av en muslim, brukes som bevis for at alle som tilhører denne religionen forfekter de samme holdninger. Respekten for det enkelte mennesket og dets rettigheter er fraværende.» Fædrelandsvennen skriver dette på lederplass etter markeringen SIAN hadde i Kristiansand lørdag 13. oktober.

Sider