Ideologi og religion

Tekst: | Publisert: søn 15.11.2009 kl. 09.53
Dagfinn Eckhoff svarer på kritikken
Det er tydeligvis ikke bare islam jeg ikke kjenner godt nok. Nettsidene til SIAN, ”Stopp islamiseringen av Norge”, så jeg for første gang etter angrepet fra Thomas Henden. Det var ikke noe umiddelbart positivt bekjentskap.
Tekst: | Publisert: tor 12.11.2009 kl. 19.23
Om fanatisme og det stilltiende flertall
En mann, hvis familie tilhørte det tyske aristokratiet forut for 2. verdenskrig, var innehaver av flere større industribedrifter og eiendommer i førkrigstidens Tyskland. Hans svar på spørsmålene om hvor mange alminnelige tyskere som var oppriktige nazister – og hvilke forhold som beredte grunnen for nazistenes overtagelse – kan tjene som en ledetråd for vår holdning i forhold til fanatisme i enhver avskygning.
Tekst: | Publisert: lør 07.11.2009 kl. 11.34
Sviket fra Dagfinn Eckhoff i Hedningsamfunnet
Under krigen sendte Hjemmefrontens ledelse ut ”20 kampbud”, der det var listet opp ti bud hva man ikke skulle gjøre – og ti bud hva nordmenn skulle gjøre – for dermed kunne de bidra til at Norge igjen ble et fritt land med fred og frihet. Eckhoff og hans meningsfeller opptrer i strid med bud nr. 7 i denne parolen. Det heter her:

Sider