Ideologi og religion

Tekst: | Publisert: man 21.09.2009 kl. 10.13
Dessverre, jøder, med kosherslakting skilles våre veier!
Den høyt respekterte leder for Senter mot antisemittisme (SMA), Erez Uriely, har et debattinnlegg i Aftenposten i dag, mandag 21. september, der han legger fram rituelle og sekulære argumenter som taler for at nå må Norge slutte med kritikken mot jødisk slaktemetode (kosher shechita). Det er beklagelig, og skuffende, at Uriely blander sammen uviljen mot jødisk slaktemetode med jødeforfølgelse. Han må vite at man kan ta avstand både fra jødeforfølgelse – og fra kosherslakting.
Tekst: | Publisert: søn 20.09.2009 kl. 21.41
Hvordan kan Koranen studeres på et universitet?
Det er bare en måte å gjøre det på. Universitetslæreren, så vel som studenten, må underkaste seg islam, Allah og profeten. Det er bare en gud og Muhammed er hans profet. Muhammed er islams etiske veileder. Alt hva han gjorde og sto for er ikke diskutabelt. Den muslim i koranskolen som stiller et kritisk spørsmål får en lusing. Koranen må leses som en ufeilbarlig bok, åpenbart for Muhammed av Allah. Intet av det som står her kan trekkes i tvil.
Tekst: | Publisert: man 07.09.2009 kl. 10.38
SIAN utlover 1000 kr. i premie til de som kan dokumentere noe positivt ved islam
Vi i SIAN som kontinuerlig avdekker islams sanne og brutale ansikt, får ofte spørsmålet: Kan dere ikke si noe positivt om islam? Vårt svar er at verken for det enkelte menneske, for menneskeheten eller for samfunnet, tilfører islam positive etiske verdier. Tvert imot står denne onde ideologien for tvangsunderkastelse, vold, tortur, smerte og død. Tar vi feil?

Sider