Norge og verdispørsmål

Tekst: | Publisert: tor 25.06.2009 kl. 00.27
- Dette vert aldri godteke i framtida av oss nordmenn
Norvald Aasen har sendt dette brevet til utenriksminister Jonas Gahr Støre: Til Utanriksminister Jonas Gahr Støre. Håpar du tek deg tid til å lese mitt vedlagde brev om SIAN sin stand på Egertorget den 13. juni 2009.
Tekst: | Publisert: ons 20.05.2009 kl. 13.02
Noen ganske få leger tør å si nei til muslimgubbene
Islam og muslimproblematikken gjør seg gjeldende på legekontorer og på sykehusene, men det er ytterst få av helsepersonellet som våger å ta et oppgjør med særkravene, får SIANs Nettavis opplyst. Når fru muslim skal på besøk til for eksempel fødselslegen, krever muslimfar at han skal være med inn til konsultasjonen. Det fremsettes også krav om at behandlingen skal foretas av en kvinnelig lege, stikk i strid med norsk praksis.
Tekst: | Publisert: tor 07.05.2009 kl. 14.58
Nei til hijab i 17.-mai-toget!
Skrevne og uskrevne regler for deltagelse i 17. mai-toget, tilsier at opptogene på nasjonaldagen skal være fri for politiske og religiøse markeringer. I og med at 17. mai er en religions- og politisk nøytral festdag, burde det være en selvfølge at islamistene avstår fra det religiøse/politiske uniformsplagget hijab i toget.

Sider