Norge og verdispørsmål

Tekst: | Publisert: tir 16.03.2010 kl. 16.10
Bruk gjeldende lov mot hijab, niqab og burka!
Justis- og Politidepartementet v/justisminister Knut Storberget, Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Kopi: Riksadvokaten, Postboks 8002 Dep 0030 OSLO FORBUD MOT UNIFORMSLIGNENDE, ISLAMSKE DEMONSTRASJONSPLAGG I DET OFFENTLIGE ROM
Tekst: | Publisert: fre 05.02.2010 kl. 23.58
Islam er en trussel mot norsk kultur!
Hege Storhaug fikk først ordet i debatten. Hun sa bl. a.: Jeg har deltatt i og fulgt innvandrings- og islamdebatten i 17 år. Ofte er det blitt sagt at Muhammed er det perfekte og etisk mest høyverdige menneske i historien, mens han i virkeligheten sto for et barbarisk religiøst/politisk system med tvang og ufrihet. Hans levesett står i motstrid til alt hva vi forestiller oss om sømmelig atferd. Skal Norge bli islamisert får vi tilbake den mørkeste middelalder.
Tekst: | Publisert: lør 30.01.2010 kl. 11.02
Førte pensjonister i Larvik bak lyset
Det gjorde ikke situasjonen bedre at professor Eriksen er verken teolog eller ekspert på islam. Dermed ble hele temaet presentert for pensjonistene som en akademisk idéhistorisk rundreise – med fullstendig fravær av substans fra den reelle konflikten mellom den kristne og islamske verden. Ufarliggjøringen av islam, fortielsene og vegring mot å ta opp det ubehagelige, medførte at tilhørerne ble ført bak lyset.

Sider