Norge og verdispørsmål

Tekst: | Publisert: søn 20.09.2009 kl. 21.57
Feil på feil, om kristne verdier, Matlary!
Det er i den katolske historie at Olav Haraldsson senere ble til St. Olav, i norsk historie er han ”Olav den hellige”. Det burde professor Janne Haaland Matlary markert da hun i Vårt Land skrev om ”kristne verdier”. Men dette er for en bagatell å regne i forhold til de andre faktiske feil professoren begår.
Tekst: | Publisert: ons 01.07.2009 kl. 12.00
En appell til det norske folk!
Under den annen verdenskrig i årene 1940 – 1945 hadde den tyske ”vernemakt” utstasjonert 350.000 soldater her i landet. Nordmenn som kjempet mot nazismen ble torturert og fengslet. De som krenket føreren ble henrettet. Målet var at etter at Hitler hadde vunnet krigen, skulle Norge bli en lydig provins i det stortyske riket. Demokrati ville bli erstattet med diktatur. Det norske folk forstod hvor det bar hen og startet kampen mot nazismen.
Tekst: | Publisert: tor 25.06.2009 kl. 00.27
- Dette vert aldri godteke i framtida av oss nordmenn
Norvald Aasen har sendt dette brevet til utenriksminister Jonas Gahr Støre: Til Utanriksminister Jonas Gahr Støre. Håpar du tek deg tid til å lese mitt vedlagde brev om SIAN sin stand på Egertorget den 13. juni 2009.

Sider