Norge og verdispørsmål

Tekst: | Publisert: fre 02.10.2009 kl. 00.47
Bør Eyvind Hellstrøm rydde opp?
Bør Eyvind Hellstrøm rydde opp? Gode intensjoner kan likevel føre til slendrian og uprofesjonalitet. Noen ganger dominerer ønsket om kortsiktige gevinster over de langsiktige. Eierne tar snarveier, og slendrian blir satt i system. Menneskelig svikt. Resultatet blir at publikum uteblir. Restauranten går dukken og Hellstrøm trår til. Hardt. Hva har dette med islamiseringen av Norge å gjøre?
Tekst: | Publisert: søn 20.09.2009 kl. 21.57
Feil på feil, om kristne verdier, Matlary!
Det er i den katolske historie at Olav Haraldsson senere ble til St. Olav, i norsk historie er han ”Olav den hellige”. Det burde professor Janne Haaland Matlary markert da hun i Vårt Land skrev om ”kristne verdier”. Men dette er for en bagatell å regne i forhold til de andre faktiske feil professoren begår.
Tekst: | Publisert: ons 01.07.2009 kl. 12.00
En appell til det norske folk!
Under den annen verdenskrig i årene 1940 – 1945 hadde den tyske ”vernemakt” utstasjonert 350.000 soldater her i landet. Nordmenn som kjempet mot nazismen ble torturert og fengslet. De som krenket føreren ble henrettet. Målet var at etter at Hitler hadde vunnet krigen, skulle Norge bli en lydig provins i det stortyske riket. Demokrati ville bli erstattet med diktatur. Det norske folk forstod hvor det bar hen og startet kampen mot nazismen.

Sider