Norge og verdispørsmål

Tekst: | Publisert: lør 30.01.2010 kl. 11.02
Førte pensjonister i Larvik bak lyset
Det gjorde ikke situasjonen bedre at professor Eriksen er verken teolog eller ekspert på islam. Dermed ble hele temaet presentert for pensjonistene som en akademisk idéhistorisk rundreise – med fullstendig fravær av substans fra den reelle konflikten mellom den kristne og islamske verden. Ufarliggjøringen av islam, fortielsene og vegring mot å ta opp det ubehagelige, medførte at tilhørerne ble ført bak lyset.
Tekst: | Publisert: ons 27.01.2010 kl. 11.16
Hijabbekledning ulovlig i det offentlige rom
Bæreren av hijaben med islamske klær demonstrerer med sin politisk-religiøse uniform en fiendtlig holdning overfor norske og vestlige verdier. Uniformen symboliserer et krav om særrettigheter for islam, retten for muslimer til å opprette parallelle, segregerte, islamske enklaver i storsamfunnet. Muslimske kvinner nekter å ta arbeid dersom de blir nektet å gå med hijab. Nettopp fordi bl. a.
Tekst: | Publisert: fre 02.10.2009 kl. 13.47
Replikk til M. U. Rana
Jeg går ut fra at også M. U. Rana tar til seg føde og dermed beviser at han er et menneske. Det er vel ikke umulig at han også har andre menneskelige behov. Men så er ikke de ”ærbare” muslimske kvinner så lette å få innpass hos. Og de ekshibisjonistiske og ustyrlig sex-innstilte jenter som befinner seg på vår sekulære jord, kan ikke en god muslim ha noe med å gjøre.

Sider