Norge og verdispørsmål

Tekst: | Publisert: lør 27.03.2010 kl. 07.16
Egentlig er det paradoksalt
  På gamlehjemmene skulle våre eldre ha nikket takknemlig til pakistanerne som bygget landet, somaliske snekkere skulle hatt ry på seg som driftige arbeidsfolk, og teljing til husflid var det eneste man assosierte knivbruk med. På Huk hadde bertene fra Punjab ligget toppløse, og livet hadde vært herlig med en pils og ei svinesteik på Grønland.
Tekst: | Publisert: tir 16.03.2010 kl. 16.10
Bruk gjeldende lov mot hijab, niqab og burka!
Justis- og Politidepartementet v/justisminister Knut Storberget, Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Kopi: Riksadvokaten, Postboks 8002 Dep 0030 OSLO FORBUD MOT UNIFORMSLIGNENDE, ISLAMSKE DEMONSTRASJONSPLAGG I DET OFFENTLIGE ROM
Tekst: | Publisert: fre 05.02.2010 kl. 23.58
Islam er en trussel mot norsk kultur!
Hege Storhaug fikk først ordet i debatten. Hun sa bl. a.: Jeg har deltatt i og fulgt innvandrings- og islamdebatten i 17 år. Ofte er det blitt sagt at Muhammed er det perfekte og etisk mest høyverdige menneske i historien, mens han i virkeligheten sto for et barbarisk religiøst/politisk system med tvang og ufrihet. Hans levesett står i motstrid til alt hva vi forestiller oss om sømmelig atferd. Skal Norge bli islamisert får vi tilbake den mørkeste middelalder.

Sider