Politikk og politikere

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tor 07.11.2013 kl. 14.29
Trenger omrømmingstid - steng asylmottak i 10 år!
Forholdene forverres år for år. Norge får i 2013 ny rekord med 13.000 - 14.000 asylsøkere. Kravet fra Utlendingsdirektoratet er at det opprettes 30 - 40 nye mottak. Kommunestyret i Årdal var en av landets mange kommuner som sa nei til asylmottaket, men lokalbefolkningen ble tvunget av Staten til å ta imot 150 asylsøkere. De ca. 15.000 som sitter i asylmottak venter på å bli plassert i en kommune med bolig og hele pakka av underhold, men som rimelig er - kommunene vegrer seg.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: man 04.11.2013 kl. 17.05
Politikere og politi driver med narrespill om islam
Det er også et ørlite fremskritt at VG har konkludert med følgende: «Men kampen mot militant og radikal islamisme kan ikke bare føres med politi og overvåking. Også de muslimske miljøene i Norge har en jobb å gjøre. Mest av alt er dette en ideologisk kamp, en kamp om verdier og menneskesyn. Den kampen foregår på den globale arena, i lokale moskeer - og i hjemmene der ungdom blir radikalisert.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: man 07.10.2013 kl. 22.17
Trolig reduksjon i asyl- strømmen til Norge
Det bebudes lukkede institusjoner for kriminelle som skal sendes ut av landet. Dette er positivt: Regjeringen går imot bruk av religiøse klesplagg og symboler i forbindelse med statlig makt- og myndighetsutøvelse. Så spørs det om SIANs andragende om forbud mot religiøse plagg i det offentlige rom, har vært en medvirkende kraft i denne sammenheng.

Sider