Politikk og politikere

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: man 07.10.2013 kl. 22.17
Trolig reduksjon i asyl- strømmen til Norge
Det bebudes lukkede institusjoner for kriminelle som skal sendes ut av landet. Dette er positivt: Regjeringen går imot bruk av religiøse klesplagg og symboler i forbindelse med statlig makt- og myndighetsutøvelse. Så spørs det om SIANs andragende om forbud mot religiøse plagg i det offentlige rom, har vært en medvirkende kraft i denne sammenheng.
Tekst: Av Arne Tumyr | Publisert: man 23.09.2013 kl. 15.07
«Snikislamisering» en formidabel verkebyll i regjeringsforhandlingene
Det vanskeliggjorde partilederens situasjon etter at Ketil Solvik-Olsen på den såkalte internasjonale pressekonferansen sa at «snikislamisering» var et «dårlig ordvalg». Tybring-Gjedde sier på sin side at han gjerne kan bruke et annet ordvalg, (som i realiteten er mye sterkere). I stedet for å si «snikislamisering» kunne han tenke seg å si «tilpasning til islamsk kultur basert på sharialovgivning».
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tor 19.09.2013 kl. 23.44
«Snikislamisering» det sentrale i kveldens debatt
Selvfølgelig må FrPs motstandere ha lov til å kalle FrP for et høyrepopulistisk parti, samtidig som FrP med god dokumentasjon kan tilbakevise karakteristikken. FrP er først og fremst et liberalt parti og er på ingen måte et populistisk parti - i den forstand at partiet snur sin politiske kappe etter som stemningene i folket svinger.

Sider