Politikk og politikere

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: man 04.11.2013 kl. 17.05
Politikere og politi driver med narrespill om islam
Det er også et ørlite fremskritt at VG har konkludert med følgende: «Men kampen mot militant og radikal islamisme kan ikke bare føres med politi og overvåking. Også de muslimske miljøene i Norge har en jobb å gjøre. Mest av alt er dette en ideologisk kamp, en kamp om verdier og menneskesyn. Den kampen foregår på den globale arena, i lokale moskeer - og i hjemmene der ungdom blir radikalisert.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: man 07.10.2013 kl. 22.17
Trolig reduksjon i asyl- strømmen til Norge
Det bebudes lukkede institusjoner for kriminelle som skal sendes ut av landet. Dette er positivt: Regjeringen går imot bruk av religiøse klesplagg og symboler i forbindelse med statlig makt- og myndighetsutøvelse. Så spørs det om SIANs andragende om forbud mot religiøse plagg i det offentlige rom, har vært en medvirkende kraft i denne sammenheng.
Tekst: Av Arne Tumyr | Publisert: man 23.09.2013 kl. 15.07
«Snikislamisering» en formidabel verkebyll i regjeringsforhandlingene
Det vanskeliggjorde partilederens situasjon etter at Ketil Solvik-Olsen på den såkalte internasjonale pressekonferansen sa at «snikislamisering» var et «dårlig ordvalg». Tybring-Gjedde sier på sin side at han gjerne kan bruke et annet ordvalg, (som i realiteten er mye sterkere). I stedet for å si «snikislamisering» kunne han tenke seg å si «tilpasning til islamsk kultur basert på sharialovgivning».

Sider