SIAN og aktiviteter

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: man 27.06.2022 kl. 09.05
Informasjonsplakater i Porsgrunn blir dommermat
Statsadvokaten vedtar at politiet i Porsgrunn skal gjenoppta etterforskning av de to plakatene SIAN hengte opp før arrangementet der i 2021. Statsmakten er sure fordi det koster millionbeløp å beskytte patrioter mot den ondskapen som statsmakten selv har importert mot Folkets vilje. Dette avstedkommer en mengde kriminelle handlinger fra politifolk bak skrivebord, og tidvis fra operativt personell.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 19.06.2022 kl. 13.36
Politiet og SIAN deltar ved koranbrenning i Porsgrunn
SIAN har i et par år tydelig kommunisert til politiet at lovbrudd fra statsmakten risikerer å bli besvart med lovlig protest, koranbrenning. PST sin uttalte bekymring for at vår demokratiutøvelse skal få medlemmer av dødskulten islam til å oppføre seg islamsk, deles åpenbart ikke av alle bak politiskrivebord i det ganske land.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tir 24.05.2022 kl. 21.56
Politiet initierer koranbrenninger
Statspolitiet i Oslo er det politidistriktet som hyppigst – nærmest rutinemessig – bryter det lovverket de er satt til å håndheve. Dette har to klare utrykk: 1) Politiet driver politisk forfølgelse og forsøk på kansellering av vår politiske virksomhet.

Sider