SIAN og aktiviteter

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: man 20.12.2021 kl. 11.25
Voldelig offentlig tjenestemann angrep SIAN ved rådhuset
SIAN har holdt adventskoranbrenninger i Oslo politidistrikt som respons på politiledelsens lovstridige atferd. Fjerde søndag i advent var det derimot rådhuset sin tur.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tor 28.10.2021 kl. 15.08
Porsgrunn kommune anmelder SIAN
Etter SIAN sin menneskerettighetsaktivisme i Porsgrunn har det vært et engasjement hos balleløse godfjottpolitikere som savner sidestykke. I tillegg savner det enhver forankring i norsk lovverk, uten at det synes å affisere selvhatende politikere.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 10.10.2021 kl. 12.46
Hele Porsgrunn sier at SIAN har rett
SIAN avsluttet standssesongen i Porsgrunn 9.10.21. Gjennomføringen av arrangementet var en suksess,

Sider