SIAN og aktiviteter

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: man 22.06.2020 kl. 09.49
SIAN stand på Mortensrud avkler samfunnsfiendene
SIAN sin folkeopplysningsstand på Mortensrud ble en kraftfull manifestering av at statsmakten nå står ved et veiskille der den må velge om den skal fortsette underkastelse, samarbeid med og finansiering av åpent demokratifiendtlige krefter, eller om man nå skal iverksette nødvendige tiltak for å ta tilbake kontrollen over hele Norge.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 31.05.2020 kl. 10.15
Rødt er en trussel mot demokratiet
Meningsfascister og verbalterrorister angriper SIAN pånytt
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 13.05.2020 kl. 14.33
Sosialister angriper demokratiet før SIAN stand på Mortensrud
Kommunistpartiet Rødt kunngjorde i går at de ville angripe demokratiet «både parlamentarisk og utenomparlamentarisk». Samme dag har bydelsutvalglederen i Søndre Nordstrand underkastet seg.

Sider