SIAN og aktiviteter

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tir 07.07.2020 kl. 11.20
Videoer fra de seneste SIAN stands
SIAN er i gang med stands, og det er spennende å være med på. Voldssommeren 2020 vil forhåpentligvis ikke bli en normalitet. Jeg har reflektert over utviklingen her.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: man 22.06.2020 kl. 09.49
SIAN stand på Mortensrud avkler samfunnsfiendene
SIAN sin folkeopplysningsstand på Mortensrud ble en kraftfull manifestering av at statsmakten nå står ved et veiskille der den må velge om den skal fortsette underkastelse, samarbeid med og finansiering av åpent demokratifiendtlige krefter, eller om man nå skal iverksette nødvendige tiltak for å ta tilbake kontrollen over hele Norge.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 31.05.2020 kl. 10.15
Rødt er en trussel mot demokratiet
Meningsfascister og verbalterrorister angriper SIAN pånytt

Sider