SIAN og aktiviteter

Tekst: | Publisert: tir 13.04.2021 kl. 09.28
Falsk SMS med uriktig budskap
Etter Drammenslaget 10.4.21 har det blitt sendt ut en SMS der avsender utgir seg for å være SIAN. Meldingen er ikke sendt av oss. I hvilken grad meldingen er ment som et forsøk på å skaffe SIAN dårlig omdømme i den hensikt å dreie fokus vekk fra all den islamske atferden på Strømsø torg skal jeg ikke spekulere på.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 11.04.2021 kl. 08.24
Sjokkerende ærlig deporteringskandidat etter Drammensslaget
Muslimer i Drammen illustrerte hvilken havarert enklave byen er blitt, og Nasim Rizvi uttrykker i en kronikk 10. april at opptøyene samme dag var SIAN sin skyld.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 31.03.2021 kl. 13.56
En gjennomgang av fakta og juss omkring SIAN sine arrangementer
Basert på erfaringer de seneste årene har SIAN tilskrevet Politidirektoratet i forkant av årets standssesong. Formålet har vært å få bekreftet eller avkreftet vår rettsoppfatning omkring det vi oppfatter som uakseptable sider ved politiets tjenesteutførelse. Dette gjorde vi ved å formulere konkrete klagepunkter, drøfte relevant juss og konkludere basert på vår rettsoppfatning.

Sider