SIAN og aktiviteter

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tor 28.06.2018 kl. 21.00
SIAN stand Eidsvolls plass 23.6.2018
SIAN holdt en svært vellykket og begivenhetsfull informasjonsstand foran Stortinget 23. juni 2018. Talene kan sees her:
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tir 26.06.2018 kl. 09.20
Voldsmann etterlyses
Fysiske angrep på personell og materiell er blitt stadig vanligere, i takt med at gode muslimer og den islamofile venstresiden i økende grad erkjenner at de selv ikke besitter saklige sannferdige faktabaserte argumenter til støtte for islamiseringen av Norge. Vold blir da deres tilflukt.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tir 19.06.2018 kl. 10.26
Kårnistaden Fredrikstad
SIAN gjestet plankebyen 16.6.2018. Det ble ikke kjedelig. En fargerik blanding av kommunister, homoaktivister og folk som tilsynelatende hadde rømt fra byens galehus, satte sitt preg på Fisketorget. De tre mennesketypene gled sømløst sammen. Felles har de en grenseløs kunnskapsløshet og en fanatisk vegring mot folkeopplysning. Såpass var det mulig å utlede av de samtaler vi hadde med det fremmøtte menneskematerialet.

Sider