SIAN og aktiviteter

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 31.03.2021 kl. 13.56
En gjennomgang av fakta og juss omkring SIAN sine arrangementer
Basert på erfaringer de seneste årene har SIAN tilskrevet Politidirektoratet i forkant av årets standssesong. Formålet har vært å få bekreftet eller avkreftet vår rettsoppfatning omkring det vi oppfatter som uakseptable sider ved politiets tjenesteutførelse. Dette gjorde vi ved å formulere konkrete klagepunkter, drøfte relevant juss og konkludere basert på vår rettsoppfatning.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tor 18.03.2021 kl. 09.44
De Uintegrerbare påklager henleggelse etter koranbrenning
Muslimsk aktivistmiljø påklager henleggelse etter koranbrenningen i Kristiansand.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tir 09.03.2021 kl. 11.55
Voldsvenstre med nytt angrep mot demokratiet
Kommunistvold mot fredelig markering av kvinnedagen.

Sider