SIAN og aktiviteter

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 31.05.2020 kl. 10.15
Rødt er en trussel mot demokratiet
Meningsfascister og verbalterrorister angriper SIAN pånytt
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 13.05.2020 kl. 14.33
Sosialister angriper demokratiet før SIAN stand på Mortensrud
Kommunistpartiet Rødt kunngjorde i går at de ville angripe demokratiet «både parlamentarisk og utenomparlamentarisk». Samme dag har bydelsutvalglederen i Søndre Nordstrand underkastet seg.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tor 07.05.2020 kl. 10.15
Biblioteket som arena for demokratiutøvelse
Joron Pihl fører en kampanje for avdemokratisering av bibliotekene våre, sist i Utrop 2.5.20. Det betrakter jeg som et demokratisk problem.

Sider