SIAN og aktiviteter

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tor 20.02.2020 kl. 10.22
Fryktsom ordfører skeptisk til demokratiutøvelse
SIAN har søkt og fått tillatelse til å holde politisk markering i Farsund. Kommuneadministrasjonen sin håndtering har vært forbilledlig, rask og uten fjas.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 05.02.2020 kl. 12.07
Pingpong om koranbrenning
Etter koranbrenningen i Kristiansand 16.11.19 fikk byens muhammedanere frimodighet til å politianmelde en lovlig handling, fordi den overskred deres egen krenkelsesterskel. Disse hitreiste uintegrerbare er selv ekstremister målt etter en sivilisert vestlig målestokk.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tir 28.01.2020 kl. 21.51
Frekke pakistanske politikere angriper SIAN
Senatet i Pakistan har vedtatt en resolusjon der man påberoper seg all verdens menneskerettighetserklæringer – i sine krav og fordømmelser av SIAN sin menneskerettighetsaktivisme.

Sider