SIAN og aktiviteter

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: man 14.03.2022 kl. 13.07
Voldsbyen Sandefjord er i voldsapenes vold
Hvis du synes det ble vel mye vold her, er det nettopp det som er problemet. I Sandefjord er voldsviljen så stor hos de ubudne gjestene, at myndighetene har kapitulert. De har underkastet seg voldsmannens veto. De har avskaffet norsk lov til fordel for sharia. De begår et regulært landssvik.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: lør 12.03.2022 kl. 12.07
Islamske hærførere til angrep på SIAN og demokratiet
Ved koranbrenning på Mortensrud og i Åkebergveien 4. mars ble det begått muslimvold mot SIAN. Dette gjentok seg ved koranbrenning i Åkebergveien 11. mars.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: man 20.12.2021 kl. 11.25
Voldelig offentlig tjenestemann angrep SIAN ved rådhuset
SIAN har holdt adventskoranbrenninger i Oslo politidistrikt som respons på politiledelsens lovstridige atferd. Fjerde søndag i advent var det derimot rådhuset sin tur.

Sider