Terrorisme, jihad og sharia

Tekst: | Publisert: man 19.04.2010 kl. 18.46
HOLOCAUST I ALLAHS NAVN
 
Tekst: | Publisert: man 22.02.2010 kl. 22.35
Ni muslimer tar avstand fra terrortrusler og steining av homofile
De hadde muligheten til å fortelle det norske folk én gang og for alle: Vi, norske muslimer, anerkjenner demokratiets og rettstatens prinsipper. Vi anerkjenner menneskerettighetene, Norges lover og våre felles adferdsregler og normer. Vi ønsker å bli integrert i det norske fellesskap, og vil ikke fremme krav til samfunnet på islamske premisser.
Tekst: | Publisert: lør 20.02.2010 kl. 10.42
Terroristene er ifølge Koranen gode muslimer
De fleste som diskuterer disse spørsmål kaster seg over terroristene – enten det nå er Osama bin Laden, eller ”vår egen trusselmann”, Mohyeldeen Mohammad fra Larvik. Det sies og skrives at de som oppfordrer til vold og trusler, og de som utfører terrorhandlinger, er kriminelle ekstremister, de er fiender av menneskeheten. Terrorister er ekstremister som har mistolket sin religion, heter det.

Sider