Terrorisme, jihad og sharia

Tekst: | Publisert: man 05.10.2009 kl. 00.29
Vil islam bruke atomvåpen mot vesten?
Samtidig har en uoffisiell rapport fra eksperter innen det internasjonale atomenergibyrået kommet til at Iran vil snart kunne produsere atomvåpen. Betyr dette at islams atomkrig mot Vesten rykker nærmere? Både hærsjefen i Storbritannia, NATOs nye generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, og en rekke andre politiske ledere, står fast på at krigen mot Taliban i Afghanistan må vinnes. Blir det en tapt krig vil konsekvensene være enorme, heter det.
Tekst: | Publisert: tir 04.08.2009 kl. 22.57
Dersom ”halvrasistene” i FrP kommer i regjering kan muslimer bli voldelige
De kryptiske meldingene fra muslimske miljøer foran høstens stortingsvalg er krystallklare. Dersom det norske folk nok en gang går inn for en islamvennlig sosialistregjering, vil muslimene forholde seg i ro. Dersom Siv Jensen og FrP vinner valget – danner regjering og iverksetter ”islamfiendtlige” tiltak – da kan det bli voldelige aksjoner.
Tekst: | Publisert: tir 05.05.2009 kl. 15.21
Med snikislamisering følger snikterrorisme – alt mens den norske ordensmakt er hjelpeløs
På samme måte som snikislamiseringen vinner fram på stadig nye områder, er det nå dekning for å ta i bruk et nytt begrep: Snikterrorisme. De som står for denne skjulte kriminaliteten gjør livet og samfunnsforholdene i Norge uforutsigbare – og til et mareritt for mange. Muligens er ikke alle som står bak denne brutaliseringen og forvitringen av vårt samfunn islamister.

Sider